Poseta delegacije Biroa za kadrove u zdravstvu grada Šangaja

биро за кадрове шангај београд

U saradnji sa NVO „DRUŠTVO DALEKI ISTOK“ Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (dalje Zavod) je 10. jula posetila šestočlana delegacija Biroa za  kadrove u zdravstvu grada Šangaja (dalje Biro).

U sastavu delegacije bili su: gospodin Han Weijun, generalni direktor Biroa i zamenik generalnog direktora Komisije za zdravlje i planiranje porodice grada Šangaja, gospođa Gu Yanwei, Direktor odseka za medicinske lekove i recepte Biroa i gospoda Feng Wei, Wang Zhiming, Qin Huanlong i Zhang Jinning, direktori velikih univerzitetskih bolnica i klinika u Šangaju.

Posle kratkih uvodnih izlaganja o radu Zavoda (svi gosti su dobili Vodič o radu Zavoda na engleskom jeziku), gosti su postavljali pitanja koja su njima bila od posebnog interesa, sa posebnim akcentom na strukturu kadrova u Zavodu, organizaciju posla, odnosno menadžment, kao i funkcije Zavoda u samom sistemu zdravstvene zaštite. Na kraju su, u kratkom vremenu koje su imali na raspolaganju, obišli pojedine delatnosti Zavoda.

биро за кадрове шангај београд

Atmosfera je bila radna, ali izuzetno prijatna i prijateljska. Gosti su bili vrlo zadovoljni dobrom pripremom i organizacijom sastanka i velikim brojem informacija koje je bilo moguće prezentovati i razmeniti u predviđenom, relativno ograničenom vremenu posete.

биро за кадрове шангај београд

Postignuti su dogovori o mogućim oblicima dalje saradnje, međusobne razmene stručnjaka i ideja za one poslove koji su nam zajednički ili slični.

биро за кадрове шангај београд

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351