31. januar 2017. - Nacionalni dan bez duvanskog dima

plakat KPP 2017 1

Nacionalni dan bez duvanskog dima ove godine se u našoj zemlji obeležava pod  sloganom: “Odrasli puše i mene guše”, kojim se želi skrenuti pažnja javnosti na sve  negativne posledice pušenja, posebno po zdravlje dece i mladih, zbog čega je neophodno potpuno ih zaštititi od izloženosti duvanskom dimu.

Ne postoji bezbedan nivo  izlaganja duvanskom dimu i jedina efikasna zaštita je njegova potpuna eliminacija iz  okruženja.  Dokazi iz brojnih istraživanja nesumnjivo govore da upotreba duvana i duvanskih  proizvoda povećava rizik od nastanka brojnih hroničnih nezaraznih oboljenja. Čak i  sam boravak u bilo kom javnom, radnom ili životnom prostoru u kome je prisutan  duvanski dim, i nepušače dovodi u rizik od nastanka širokog spektra poremećaja zdravlja.

Deca izložena duvanskom dimu češće obolevaju od akutnih i hroničnih upala  donjih respiratornih puteva, infekcija srednjeg uha i imaju češće astmatične napade  koji su jačeg intenziteta. Rezultati Istraživanja zdravlja stanovništva iz 2013. godine, pokazuju da su građani Srbije u velikoj meri svesni ovih činjenica - više od polovine pušača (58,8%) i skoro  polovina ispitanih nepušača (47,1%) zabrinuto je za svoje zdravlje zbog posledica  izloženosti duvanskom dimu.

plakat KPP 2017

Međutim, i pored sagledavanja ovih rizika, činjenica je da u Srbiji i dalje puši više  od trećine stanovnika starijih od 15 godina (34,7%), a ono što posebno brine je blagi  porast procenta pušača u odnosu na prethodno istraživanje iz 2006. godine (33,6%). Prema rezultatima Istraživanja zdravlja stanovnika Republike Srbije koji se odnose  na populaciju Beograda, pušenje je svakodnevna ili povremena navika 31,6% odraslih stanovnika glavnog grada. Svakodnevnih pušača je 27,5%, dok jaku zavisnost prema  upotrebi duvana (više od 20 cigareta dnevno) pokazuje 17,5% ispitanih.

Više od  polovine odraslih Beograđana pušilo je nekada tokom svog života (53,8%), a većina  njih (87,7%) su tokom tog perioda bili svakodnevni pušači. Najveći procenat pušača je  starosti između 25 i 34 godine a najmanji među Beograđanima starijim od 75 godina. Od 2010. godine u našoj zemlji je na snazi Zakon o zaštiti snanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Istraživanje o efektima i stavovima u vezi sa Zakonom  radi se svake godine od njegovog usvajanja. Rezultati poslednjeg istraživanja,  sprovedenog tokom 2015. godine, ukazuju na još uvek visoku toleranciju našeg  stanovništva na izloženost duvanskom dimu i ukazuju na neophodnost preispitivanja  doslednosti u sprovođenju i efikasnosti važećih mera kontrole, ali i na potrebu za  unapređenjem postojeće zakonske regulative.

Izdvajamo važnije rezultate ovog Istraživanja:


 

  • Pušenje je dozvoljeno u svim prostorijama u skoro polovini domaćinstava u  Srbiji (46%), a tek u svakom desetom domaćinstvu pušenje je dozvoljeno samo na terasi/dvorištu (10%);
  • Više od dve trećine punoletnih građana Srbije, pušača i nepušača, izloženo je duvanskom dimu u svojoj kući (65%), dok je 75% odraslih stanovnika izloženo  duvanskom dimu u kući prijatelja/rođaka;
  • Uprkos zabrani pušenja, svaki peti odrasli građanin Srbije (20%) izložen je  duvanskom dimu na radnom mestu, dok je 5% stanovništva izloženo duvanskom  dimu u obrazovnoj ustanovi;
  • Svaki drugi odrasli stanovnik Srbije (52%) izložen je duvanskom dimu na  mestima na koje izlazi;
  • Svakom drugom punoletnom stanovniku (51%) smeta izloženost duvanskom dimu na mestima na koje izlazi, dok 56% stanovništva navodi da im smeta izloženost  duvanskom dimu na radnom mestu;

Više od dve trećine (72%) odraslog stanovništva podržalo bi zabranu pušenja  na dečjim igralištima, a 35% smatra da bi pušenje trebalo zabraniti u  parkovima. Paralelno sa donošenjem novih zakonskih rešenja, a u cilju njihove bolje, doslednije i  dugoročno uspešnije primene u praksi, od velikog je značaja intenzivno i sistematski  raditi na podizanju svesti javnosti o štetnosti duvanskog dima i osnaživanju svakog pojedinca da se aktivno suprotstavi negativnom uticaju sredine – da nikada ne počne,  da prestane da puši ili da, ukoliko uprkos svemu i dalje bira ovu štetnu naviku -  poštuje prava onih koji je nisu izabrali.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351