Svetski dan bez duvanskog dima u znaku „bezličnih“ pakovanja

cigarete novo pakovanje

Svetski dan bez duvanskog dima obeležava se svakog 31. maja, na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Jedan od ciljeva obeležavanja ovog datuma i kampanja koje ga prate, jeste i aktivna promocija mera koje vode ka kontroli i suzbijanju ove globalne javnozdravstvene pretnje po zdravlje stanovništva. Naime, prema podacima SZO, upotreba duvana se povezuje sa smrtnim ishodom kod oko 6 miliona ljudi u svetu godišnje.

Svetski dan bez duvanskog dima, ove godine se obeležava pod sloganom: „Pripremimo se za bezlična (standardizovana) pakovanja duvanskih proizvoda“.

Australija je prva zemlja koja je još u decembru 2012. godine uvela i u potpunosti implementirala ovu meru. Tokom 2015. godine, Irska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske donele su odgovarajuće zakone čime je pripremljen pravni okvir za uvođenje ove mere u maju 2016.

Naime, ova mera, čiji je cilj smanjenje potražnje za duvanskim proizvodima, znači da se, umesto dosadašnjih atraktivnih pakovanja, uvodi uniformni dizajn paklice za sve vrste cigareta, koji ograničava promotivni potencijal samog proizvođača, odnosno brenda kao podsticaja za kupovinu i konzumiranje, uz istovremeno jače isticanje tekstualnih i slikovnih zdravstvenih upozorenja. Ovakva pakovanja podrazumevaju značajno ograničavanje ili potpunu zabranu upotrebe logoa, boja i slika brenda, kao i bilo kakvih informacija u svrhu njegove promocije, zapravo svega izuzev samog naziva proizvoda, i to standardizovanom bojom i slovima.

Preporuke date u članovima 11 i 13 Okvirne konvencije o kontroli duvana, upravo se odnose na uvođenje ovakvih pakovanja. Podsećanja radi, Okvirna konvencija o kontroli duvana je dokument Svetske zdravstvene organizacije, čiji je cilj “da se sadašnje i buduće generacije zaštite od pogubnih zdravstvenih, socijalnih, ekoloških i ekonomskih posledica potrošnje duvana i izlaganja duvanskom dimu“. Okvirnu konvenciju je od 2003. godine kada je doneta, potpisalo 180 zemalja članica SZO, među kojima i Srbija, koja ju je ratifikovala 1. decembra 2005. Ovaj dokument je na snagu u našoj zemlji stupio 9. juna 2006. godine i time postao okvir za sva kasnije doneta zakonska i podzakonska akta, strategije, akcione planove i mere koje se kod nas sprovode ili će se tek sprovoditi.

cigarete novo pakovanje

Ipak, i pored svega do sada učinjenog, u našoj zemlji i dalje puši oko trećina odraslih stanovnika, a ono što posebno zabrinjava je blagi porast procenta pušača u proteklih nekoliko godina, na šta ukazuju rezultati poslednjeg Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije.
Rasprostranjenost pušenja među stanovništvom Srbije starijim od 15 godina iznosi 34,7%, dok je u Beogradu taj udeo nešto manji i iznosi 31,6%. Svakodnevnih pušača u Srbiji bilo je 29,2%, odnosno 27,5% u glavnom gradu, dok su u pogledu jake zavisnosti prema upotrebi duvana (više od 20 cigareta dnevno) Beograđani približno izjednačeni sa nacionalnim prosekom sa oko 17,5% odraslog stanovništva. Važno je naglasiti da se u glavnom gradu najveći procenat pušača registruje među mladim ljudima - u starosnoj grupi od 25 do 34 godine (čak 42,3% ove populacije), dok se najmanji, što je i očekivano, beleži među najstarijim Beograđanima. Takođe, interesantan je podatak iz ovih rezultata koji govori da se veći procenat pušača u glavnom gradu beleži kod žena nego kod mukaraca, što nam ukazuje na negativni trend promena u stavovima i ponašanju u ovoj populaciji na koje se mora što pre delovati ciljanim merama.

Čak dve trećine odraslog stanovništva u Beogradu izjavilo je da je bilo izloženo duvanskom dimu u zatvorenom prostoru (66,2%), ali interesantno je da je tek svaki drugi ispitanik izjavio da je zabrinut zbog štetnih posledica pušenja, odnosno izloženosti duvanskom dimu po zdravlje (48,8%). Ovaj podatak ukazuje na činjenicu da, iako se čini da je na ovu temu već toliko toga rečeno, i dalje postoji velika potreba i prostor za kontinuirano delovanje u pogledu edukacije i zdravstvenog osvešćivanja svih slojeva stanovništva.
Svi ovi podaci nedvosmisleno ukazuju na to da je obeležavanje ovog datuma važan povod i prilika da se apeluje na svest donosilaca odluka i svih relevantnih društvenih činilaca koji imaju ulogu u kreiranju novih i sprovođenju i poštovanju postojećih mera čiji je cilj smanjenje zastupljenosti ove štetne navike i zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, ali i da se deluje na svest svakog pojedinca, tako što će podržavati i birati nepušenje i boravak u prostoru bez duvanskog dim.

cigarete novo pakovanje

Povodom obeležavanja ovog važnog datuma iz Kalendara javnog zdravlja, a u cilju mobilisanja građana na razmišljanje i aktivno delovanje, na pozitivne promene stavova i ponašanja, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd organizuje prigodne zdravstveno promotivne akcije.

  • U ponedeljak, 30. maja 2016. u vrtiću „Izvorčić“ Predškolske ustanove Rakovica, biće izvedena tematska pozorišna predstava za decu i njihove roditelje, pod nazivom: „Biće lepše svima bez duvanskog dima“, u izvođenju dečjeg pozorišta „Šala“.
  • Na sam Svetski dan bez duvanskog dima, u utorak, 31. maja, na platou ispred Hrama Svetog Save, u terminu od 12 do 14 časova, biće upriličena javnozdravstvena manifestacija, na kojoj će građani biti u prilici da provere vrednosti svog krvnog pritiska i indeks telesne mase, kao i da od zdravstvenih radnika dobiju odgovarajuće informacije i preporuke, uz prigodan edukativni štampani materijal. Pored Gradskog zavoda za javno zdravlje, učesnici ovog događaja biće i Dom zdravlja Vračar, Dom zdravlja Savski venac, Crveni krst Beograda, Udruženje za javno zdravlje Srbije i Studentska organizacija Farmaceutskog fakulteta (BPSA).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351