Svetski dan bez duvanskog dima – 31.maj 2014.

Zabranjeno pusenje

Više cene duvana  -  Povećanje poreza na duvan

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju ovogodišnji Svetski dan bez duvanskog dima pod sloganom „Povećanje poreza na duvan“.

Najefektivniji prostup u kontroli širenja upotrebe duvana je preko mera koje direktno smanjuju potražanju za njim. Mnoge mere su efektivne kao što su zabrana reklamiranja i zabrana pušenja na javim mestima, ali mera koja ima najveći potencijal i mera koja je najefektivnija  je povećanje cena duvanskih proizvoda kroz povećanje taksi što pokazuju dokazi iz različitih zemalja.

U proseku, očekuje se da povećanje cena pakovanja cigareta za 10%  smanji potražnju za cigaretama za 4% u razvijenim zemljama i za 8% u nerazvijenim i zemljama u razvoju. Na povećanje cena očekivano su osetljiviji siromašniji građani i deca i adolescenti. Porezi na duvan su najisplativiji način da se smanji upotreba duvana, naročito među mladima i siromašnima

Pušenje je vodeći faktor rizika u Srbiji koji doprinosi smrtnosti i odgovoran je za 13,7% izgubljenih godina života. Najveći uticaj duvan ima za nastanak raka pluća, ishemijske bolesti srca i hronične opstruktivne bolesti pluća.

Porez na duvan

U Srbiji, prema podacima Istraživanja zdravlja stanovnika, svakodnevno ili povremeno puši odnosno 38,1% muškaraca i 29,9% žena. U odnosu na istraživanje iz 2000. godine, učestalost pušenja smanjila se za 9,8% kod muškaraca i 3,8% kod žena. I pored ovakvog trenda, koji je svakako rezultat sprovođenja sveobuhvatnih mera, još uvek predstoji dug put pred svima koji se bave prevencijom pušenja.

Posebno zabrinjavajuće je da čak trećina svih trudnica u našoj zemlji puši u nekom periodu trudnoće ili u celoj trudnoći uprkos posledicama koje duvanski dim može imati na plod. Ukoliko žena puši tokom trudnoće ili je izložena pasivnom pušenju, to je veći rizik od pobačaja, mrtvorođenja, rađanja deteta male telesne težine, sindroma iznenadne smrti deteta, kao i češće pojave alergijskih bolesti kod dece, češćih infekcija respiratornih organa i upale srednjeg uha.

Usvajanjem Okvirne konvencije o kontroli duvana 2006. godine, kao i nacionalne Strategije kontrole duvana 2007. godine, naša zemlja je aktivnosti u ovoj oblasti postavila kao prioritet i definisala mere za smanjenje ponude i tražnje za duvanskim proizvodima. Donete zakononske mere u oblasti zabrane prodaje duvanskih proizvoda maloletnim licima, zabrane reklamiranja, kao i zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u radnom i javnom prostoru, predstavljaju neophodan preduslov za delotvorno sprovođenje strateških smernica u praksi. Proteklih godina značajne aktivnosti su sprovedene na unapređenju informisanosti i znanja populacije o štetnosti pušenja i načinima prevencije, pre svega kroz obeležavanje datuma iz kalendara zdravlja, širenje mreže savetovališta za odvikavanje od pušenja, sprovođenje zdravstveno vaspitnog rada u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351