Međunarodni dan medicinskih sestara – 12. maj 2024.

dan sestara„Naše medicinske sestre – naša budućnost“

12. maj je Međunarodni dan medicinskih sestara i obeležava se širom sveta u znak sećanja na Florens Najtingel, britansku medicinsku sestru, začetnicu modernog sestrinstva kao priznate profesije. ICN je Međunarodno veće medicinskih sestara koja svake godine preporučuje temu za obeležavanje ovog datuma. Slogan koji prati ovogodišnju tematiku je „Naše medicinske sestre – naša budućnost“ sa posebnim akcentom na ekonomski aspekt zdravstvene nege. Ovaj datum je prilika da se podsetimo na značaj i humanost sestrinske profesije.Predsednica ICN-a, dr Pamela Cipriano je obrazložila razloge za odabir ovogodišnje teme:

„Uprkos tome što sestrinstvo predstavlja okosnicu zdravstvenog sistema, rad medicinskih sestara je društveno potcenjen, a profesija se suočava sa finansijskim ograničenjima. ICN Povelja za promene stavlja fokus na to da se preoblikuje percepcija i pokaže kako strateško ulaganje u sestrinstvo može doneti značajnu ekonomsku i društvenu korist. Na radnom mestu od medicinske sestre se očekuje da prati inovacije, savladava nove veštine, rukuje novim tehnologijama i aparatima, da ima strukovno i visoko obrazovanje, a ponekad u velikoj meri i da  rizikuje sopstveni život. Finansijske krize zdravstvenog sistema često dovode do budžetskih ograničenja u zdravstvenoj zaštiti, najčešće na račun medicinskih sestara. Tako uskraćivanje budžeta minimalizuje doprinos medicinskih sestara zdravstvenoj zaštiti i društvu u celini. Cenimo, štitimo, poštujmo i nagradimo rad medicinskih sestara za održivu budućnost zdravstvene nege i zdravstvene zaštite“.

Globalna povelja za promene predstavlja 10 planiranih koraka u cilju podrške medicinskim sestrama:

1.    Investicije u profesiju medicinskih sestara kako bi bili obezbeđeni Ciljevi održivog razvoja u skladu sa Agendom 2030.

2.    Omogućiti bezbedne uslove na radnom mestu, poštujući međunarodne standarde rada koji obezbeđuju fizičku i mentalnu zaštitu zdravlja medicinskih sestara.

3.    Obezbeđenje adekvatne naknade za rad medicinskim sestrama.

4.    Izrada nacionalnih kadrovskih planova koji će olakšati buduće planiranje resursa, kao i praćenje toka migracija u profesiji.

5.    Staviti akcenat na sticanje veština tokom formalnog školovanja i unaprediti kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara.

6.    Modernizacijom i ulaganjem u naprednu praksu omogućiti medicinskim sestrama da rade u svom punom obimu.

7.    Veće poštovanje sestrinske etike, veština, znanja i stručnosti. Uključiti medicinske sestre u donošenje odluka koje utiču na zdravstvenu zaštitu na svim nivoima.

8.    Promovisati  sestrinsku profesiju i ugled medicinskih sestara u društvu.

9.    Veće angažovanje nacionalnih udruženja medicinskih sestara u svim aspektima politike zdravstvene i socijalne zaštite.

10. Podstaći imenovanje medicinskih sestara na odgovarajuća rukovodeća radna mesta u zdravstvenim ustanovama.

Pisani materijali i stručna uputstva su dostupni na sajtu: https://www.icn.ch/news/international-nurses-day-2024-theme-announced-our-nurses-our-future-economic-power-care


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351