Održan završni sastanak ERASMUS Projekta na Univerzitetu Libereta u Udinama

erasmusPredstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd učestvovali su na Univerzitetu Libereta u Udinama (Università delle LiberEtà del FVG, Udine, Italy), na završnom sastanaku međunarodnog Projekta „Poređenje resursa različitih subjekata u vanrednim situacijama“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS, KA2).U okviru poslednje mobilnosti ovog međunarodnog projekta, koji je uključivao 6 institucija iz 5 zemalja (Italija, Španija, Portugalija, Srbija i Slovenija), učesnici su istakli neke od najznačajnih rezultata ostvarenih tokom trogodišnje međunarnodne saradnje. Kroz implementaciju inovativnih pristupa, projekat je omogućio bolje razumevanje važnosti brze i efikasne razmene informacija o zdravstvenim i drugim rizicima, što je od ključnog značaja tokom vanrednih situacija i kriznih događaja. Digitalni alati omogućavaju širenje informacija i edukaciju širokog kruga ljudi, što umnogome olakšava i poboljšava prevenciju i kontrolu zdravstvenih rizika, naročito u uslovima pandemijama, ali i u drugim vanrednim situacijama.

Tokom dvodnevnog sastanka, partneri u projektu su razgovarali o finalizaciji aktivnosti, a fokus je bio na pripremi materijala za priručnik u kome će između ostalog biti prikazane i dobre prakse reagovanja na krizne situacije, koje su identifikovane tokom šest međunarodnih mobilnosti u Španiji, Sloveniji i Italiji. Priručnik će biti na raspolaganju kako institucijama, tako i najširoj javnosti, u cilju dalje diseminacije dobrih praksi reagovanja na vanredne situacije.

 
erasmus

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351