Pregled stolice u laboratorijama GZZJZ Beograd

pregled stoliceGastroenterokolitisi kod ljudi mogu biti izazvani bakterijama, virusima ili parazitima. Zbog velikog broja uzročnika koji mogu izazvati gastroenterokolitise, lekar primarne zdravstvene zaštite treba prema simptomima i kliničkoj slici pacijenta da proceni na koju vrstu mikrobiološkog ispitivanja će poslati uzorak stolice.Bakteriološki pregled stolice (fecesa) naziva se koprokultura. Koprokultura služi za postavljanje dijagnoze oboljenja i za dokazivanje kliconoštva. Laboratorija za koprokulture GZZJZ Beograd izoluje i identifikuje sledeće vrste patogenih crevnih bakterija: Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp. i Yersinia enterocolitica. Na zahtev lekara je moguće uraditi i pregled stolice na prisustvo gljivica Candida spp. Rezultate koprokulture je moguće dobiti najranije 48 časova nakon predaje uzorka.

U laboratoriji je moguće uraditi i sledeće analize: dokazivanje toksina A i B Clostridium difficile, dokazivanje antigena bakterije Helicobacter pylori kao i dokazivanje prisustva Rotavirusa, Adenovirusa i Norovirusa u stolici. Rezultate ovih analiza je moguće dobiti istog dana ukoliko se uzorci stolice predaju do 12 časova.

Laboratorija za parazitologiju GZZJZ Beograd obavlja dijagnostiku crevnih parazita: protozoa (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum...) i helminata (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Taenia spp.,....).
Na prijemnom odeljenju GZZJZ Beograd je moguće uzeti i perianalni otisak kod sumnje na prisustvo male dečije gliste (Enterobius vermicularis). Treba napomenuti da se jaja ovog parazita veoma retko mogu naći u uzorku stolice.

Rezultate parazitoloških analiza je moguće dobiti u roku od 24 časa, ukoliko se uzorci stolice predaju do 12 časova na prijemnom odeljenju GZZJZ Beograd, a u roku od dva radna dana za uzorke predate u nadležnom Domu zdravlja.

NAPOMENA:
U laboratorijama GZZJZ Beograd je moguće uraditi i test na okultno krvarenje (FOBT test). Rezultat ove analize je moguće dobiti istog dana ukoliko se uzorak stolice preda do 12 časova.

Informacije o pripremi pacijenta, uzimanju i dostavljanju uzorka za analizu se nalaze na sajtu Zavoda, Priprema za mikrobiološko ispitivanje.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351