Pregled uzorka stolice

pregled stoliceGastroenterokolitisi kod ljudi mogu biti izazvani bakterijama, virusima ili parazitima. Zbog velikog broja uzročnika koji mogu izazvati gastroenterokolitise, izabrani lekar treba prema simptomima i kliničkoj slici pacijenta da proceni na koju vrstu mikrobiološkog ispitivanja će poslati uzorak stolice.

Bakteriološki pregled stolice (fecesa) naziva se koprokultura. Koprokultura služi za postavljanje dijagnoze oboljenja i za dokazivanje kliconoštva. Materijal (stolica) se uzima odmah posle defekacije u specijalnu posudu sa kašičicom. Svež uzorak stolice (birati krvave, sluzave i gnojave delove ukoliko ih ima) uzeti kašičicom koja se nalazi na unutrašnjoj strani poklopca posude. Količina uzorka koja je potrebna za izvođenje koprokulture je oko 5ml tečne ili 1g (kao zrno graška) čvrste, formirane stolice. Posudu čvrsto zatvoriti zavrtanjem poklopca. Uzorak predati u roku od 2 sata od uzorkovanja.

Laboratorija za koprokulture GZZJZ Beograd je osposobljena za izolaciju i identifikaciju sledećih crevnih patogenih bakterija: Salmonella spp,Shigella spp, Campylobacter spp. i Yersinia enterocolitica. Rezultate koprokulture je moguće dobiti najranije posle 48h od predaje uzorka.

Na zahtev lekara opšte prakse moguće je uraditi i pregled stolice na prisustvo gljivice Candida spp., rezultat je gotov 48h od predaje uzorka.

U laboratoriji je moguće uraditi i sledeće analize: dokazivanje toksina A i B Clostridium difficile u stolici, dokazivanje prisustva Rotavirusa, Adenovirusa i Norovirusa u stolici. Rezultate ovih analiza je moguće dobiti istog dana ukoliko se uzorci stolice predaju do 12h.

Laboratorija za parazitologiju GZZJZ Beograd obavlja dijagnostiku crevnih parazita: protozoa (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum) i helminata (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Taenia spp). Količina uzorka koja je potrebna za dijagnostiku je oko 5ml tečne ili 5g čvrste, formirane stolice. Tečnu, sluzavu ili krvavu stolicu treba predati u laboratoriju u roku od 30 minuta od uzorkovanja. Formiranu stolicu predati sat vremena od uzorkovanja ako se stolica nalazi na sobnoj temperaturi ili za 24 časa ako se uzorak čuva u frižideru. Preporuka je da se predaju tri uzorka stolice tri dana za redom.

Na prijemnom odeljenju GZZJZ Beograd je moguće uzeti i perianalni otisak kod sumnje na prisustvo male dečije gliste (Enterobius vermicularis). Perianalni otisak se uzima ujutru, pre vršenja velike nužde i pre pranja.

Rezultate parazitoloških analiza je moguće dobiti istog dana ukoliko se uzorci stolice predaju do 12h na prijemnom odeljenju GZZJZ Beograd,  a dva radna dana za uzorke predate u nadležnom Domu zdravlja.

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351