Rotavirusi

rotavirusRotavirusi su RNK virusi koji pripadaju porodici Reoviridae. Ovaj virus je dobio ime “rotavirus” zbog karakterističnog izgleda nalik na točak kada se gleda pod elektronskim mikroskopom (ime dolazi od latinske reči rota, što znači točak). Postoji devet grupa virusa, od kojih grupa A izaziva više od 90% rotavirusnih infekcija kod ljudi.

Rezervoar je čovek, a put prenošenja je feko-oralni uz mogući kontaktni ili respiratorni mehanizam prenošenja. Ovi virusi se mogu naći i u kontaminiranoj vodi.

Period inkubacije iznosi od 24 do 72 sata. Period zaraznosti traje u toku akutne faze bolesti i kasnije, dok traje izlučivanje virusa. Simptomi uglavnom traju od 4 do 6 dana, a osmog dana od infekcije, rotavirus obično ne može da se izoluje iz fecesa.

U suštini se sva deca inficiraju rotavirusima u toku prve 2 – 3 godine života, a vrhunac incidence kliničkog obolevanja je u starosnoj grupi od 6 do 24 meseca.

U većini slučajeva, infekcija rotavirusima je asimptomatska, posebno često kod dece mlađe od 3 meseca, jer su ona još uvek zaštićena majčinim antitelima.

Kod simptomatske infekcije, bolest počinje naglo, sa povišenom temperaturom, malaksalošću, povraćanjem, obilnim vodenim stolicama i grčevima u stomaku.

U odnosu na druge crevne infekcije dečijeg doba, povraćanje i prolivi su znatno učestaliji, pa postoji mogućnost razvoja teške dehidratacije i razvoja šoknog stanja.

Rotavirus se identifikuje u fecesu ili rektalnom brisu pomoću imunobioloških tehnika (ELISA, lateks aglutinacija), ali dokaz o rotavirusnoj infekciji se može dobiti i serološki.

Specifična terapija ne postoji, već se vrši nadoknada tečnosti, kako bi se sprečila dehidratacija.

Važno je dobro sprovođenje higijenskih mera, koje se odnose na prevenciju feko – oralnog načina prenošenja, jer virus preživljava dugo na čvrstim površinama, u kontaminiranoj vodi i na rukama. Relativno je otporan na uobičajena dezinfekciona sredstva, ali ga hlor inaktivira.

Živa peroralna vakcina je pokazala visok nivo efikasnosti u prevenciji teških oblika gastroenteritisa kod novorođenčadi.


Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351