Stafilokokno trovanje hranom

stafilokokno trovanje Staphylococcus aureus je bakterija koja se kod čoveka nalazi najčešće na koži i sluzokoži nosa. Ova bakterija u određenim okolnostima može izazvati bolest. Između ostalog, Staphylococcus aureus stvara toksine koji mogu dovesti do trovanja hranom. Kontaminacija hrane stafilokokom i toksinima nastaje tokom skladištenja, prerade, pripreme ili distribucije. Najčešće se dešava preko ruku osoba koje pripremaju hranu i preko pribora za pripremu hrane, kao što su noževi, daske za sečenje mesa, posude u kojoj se hrana čuva.

Uslovi koji pogoduju nastanku trovanja hranom stafilokoknim toksinom su:

- neadekvatno čuvanje hrane posle pripreme

- priprema hrane mnogo pre konzumiranja

- loša lična higijena

- nedovoljno kuvana ili zagrejana hrana

- prolongirano zagrevanje na grejnim pločama kod serviranja hrane.

Postoje sporadična trovanja hranom koja nastaju u kućnim prilikama i stafilokokna trovanja u vidu epidemija. Epidemije se najčešće dešavaju leti kada su visoke temperature i hrana se ne čuva na odgovarajući način. Najpogodnija hrana za umnožavanje stafilokoknog enterotoksina je mleveno meso, pudinzi, sladoled, sendviči.

Trovanje hranom uzrokovano stafilokoknim toksinima karakteriše kratak inkubacijski period (do 8 sati), snažna mučnina, povraćanje i proliv. Bolest je je uglavnom blaga, a oporavak nastupa kroz 1 do 3 dana. Lečenje se sastoji u nadoknadi tečnosti, lekovima protiv grčeva u stomaku i mirovanju.

Preventiva:

- osobe koje rukuju hranom pri pripremanju i distribuciji hrane (kuvari, konobari) moraju se pridržavati opštih higijenskih mera radi sprečavanja kontaminacije hrane

- detaljno pranje ruku, posebno ispod i oko noktiju, sapunom i tekućom vodom pre započinjanja rada sa hranom

- ne pripremati hranu ukoliko imate ranice ili infekcije kože na rukama

- radne površine i pribor za pripremu hrane održavajte čistim

- ukoliko se hrana neće potrošiti za vreme od dva sata od pripreme, čuvajte je na temperaturi iznad 60˚C ili ispod 5˚C

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351