Savet nedelje

savet nedelje 119 lat
  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • санитарни прегледи
    Sanitarni pregledi

Pokazatelji kvaliteta rada specijalističko-konsultativnih službi u Beogradu

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ

Показатељи квалитета који се прате у специјалистичко-консултативним службама су:

1.    просечна дужина чекања на заказани први преглед, од првог јављања пацијента специјалистичко-консултативној служби до времена заказивања,
2.    укупан број сати у недељи када служба ради поподне
3.    број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичко-консултативних прегледа,
4.    проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичко-консултативној служби
5.    проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина

Показатељи квалитета се прате у свим специјалистичко-консултативним службама, без обзира на ниво здравствене заштите и врсту здравствене установе.

Овде можете погледати показатеље квалитета специјалистичко-консултативне службе у Београду за здравствене установе примарне заштите и за болничке установе.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351