Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 07.06.2018.

вакцинацијаУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 04.06.2018. године, регистровано 2064 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1150 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 546 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 368 оболелих особа дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 105 оболелих особа;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 115 оболелих особа;
 • 3. недеља (јануар 2018.) – 103 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.) – 151 оболела особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.) – 143 оболеле особе;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 173 оболеле особе;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 160 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.) – 157 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 132 оболелe особe;
 • 10. недеља (март 2018.) – 145 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 74 оболеле особе;
 • 13 недеља (март 2018.) – 69 оболелих особа;
 • 14 недеља (април 2018.) – 42 оболеле особе;
 • 15 недеља (април 2018.) – 44 оболеле особе;
 • 16 недеља (април 2018.) – 39 оболелих особа;
 • 17 недеља (април 2018.) – 22 оболеле особе;
 • 18 недеља (мај 2018.) – 12 оболелих особа;
 • 19 недеља (мај 2018.) – 5 оболелих особа;
 • 20 недеља (мај 2018.) – 7 оболелих особа;
 • 21 недеља (мај 2018.) – 5 оболелих особа;
 • 22 недеља (мај 2018.) – једна оболела особа;

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 1000 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 462 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 48 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 473 оболелих (387 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 86 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1064 случаја нема података о утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 205 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 423 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 106 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 50 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 65 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 206 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 640 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 327 оболелих особа.;
 • 50+ година – 42 оболеле особе.

Вакцинални статус је непознат код 1029 оболелих особа, 826 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (771 деце и одраслих до 48 година и 55 одраслих особа, старије од 48 година), 139 оболелих особа је примила једну дозу ММР вакцине, док је 70 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 2064 оболелих oсоба, 500 је са територије ГО Палилула, 279 – ГО Земун, 181 – ГО Нови Београд, 174 – ГО Чукарица, 169 - ГО Вождовац,162 - ГО Звездара, 115 - ГО Раковица, 97 – ГО Савски венац, 78 – ГО Обреновац, 77 – Гроцка, 38 – ГО Врачар, 32 – ГО Младеновац, 23 – С.град, по 14 оболелих са територија ГО Лазаревац и Барајево и 11 oболелих са територије ГО Сопот. Осталих 97 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 53 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у пооштрен надзор над морбилима

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351