14. јун 2013. - Светски дан добровољних давалаца крви

Светски дан добровољних давалаца крви обележава се 14. јуна, са циљем да подигне пажњу јавности о потребама које живот значе, као и да захвали свим добровољним даваоцима крви који несебично учествују у акцијама. Светски дан давалаца крви се обележава десете године за редом и фокусира се не само на спасавање живота већ и на то да се давањем крви обезбеђује дуг и продуктиван живот.Базични принципи давалаштва крви заснивају се на препорукама Светске здавствене организације, Директивама Европске Уније и препорукама Савета Европе и Европског Парламента:

1 - Принцип самодовољности нације у снабдевању крвљу и продуктима од крви
2 - Добровољно, анонимно и неплаћено давалаштво крви
3 - Једнака брига о свим даваоцима крви
4 - Једнака доступност крви истог квалитета свим грађанима којима је потребна.

Дефиниција добровољног давања крви из Препоруке Р(95) Савета Европе гласи: " Давање крви се сматра добровољним и неплаћеним, када особа даје крв, плазму или ћелијске компоненте својом вољом и кад за то не прима надокнаду, било новчану или неку која се може сматрати заменом за новац. Заменом за новац сматра се узимање слободних дана на послу, осим ако то није неопходно због давања крви или путовања. Симболични поклончићи, освежење или надокнада путних трошкова у складу су са добровољним и неплаћеним давалаством".

Промоцију добровољног, неплаћеног давалаштва крви и организовање акција прикупљања крви у Србији обављају Црвени крст Србије и служба за трансфузију крви Србије.

Национална Стратегија обезбеђивања адекватних количина безбедне крви и продуката од крви у Републици Србији дефинисала је потребе за давањем крви које би задовољиле тренутни ниво развијености здравственог система Србије као 40 давања на 1.000 становника, односно, 4% давања у току године. У апсолутном износу годишњи план прикупљања крви износи око 299.000 давања крви.

У 2006. години у Србији је остварено 29, 5 давања крви на 1.000 становника или 2, 95%, односно, 220 595 давања крви у апсолутном износу.

Годишњи план прикупљања крви за Београд у односу на 4 % давања износи 62 000 јединица крви, а годишње потребе здравства Београда дефинисане у складу са препорукама Светске здравствене организације и националном Стратегијом (7 јединица крви по болесничкој постељи у секударној здравственој заштити на годишњем нивоу и 25-30 јединица крви по болесничкој постељи у високо специјализованим здравственим установама терцијарне здравствене заштите на годишњем нивоу), износе око 97.000 јединица крви.

Током 2006. године крв је дало 50.252 Београђана, а екипе Института за трансфузију крви су у десет округа Централне Србије прикупиле још око 16.000 јединица крви. Око 10.000 јединица крви преузето је из Војводине и седам округа јужног дела Централне Србије. Дакле, здравственим установама Београда испоручено је око 76.000 јединица крви.

Дневне потребе Београда крећу се у распону од 300 до 400 јединица крви, а Србије у целини око 1.000 јединица крви дневно.

Где се и када у Београду може дати крв?

Институт за трансфузију крви Србије организовано прикупља крв током читаве године. Четири мобилна тима свакодневно прикупљају крв на терену, трансфузиолошки аутобус стално је лоциран на Тргу Републике и ради од 11 до 16 сати, а крв се може дати и на добро познатој адреси у Улици Светог Саве 39, у Институту, сваког радног дана од 07 до 19 сати, суботом и на дане празника од 08 до 15 сати. У Београду крв се може дати и у клиничко болничким центрима Звездара, Земун и Др Драгиша Мишовић сваког радног дана од 07 до 14 сати. Одељење за клиничку трансфузију Института за трансфузију крви Србије лоцирано у Ургентном центру Клиницког центра Србије које испоручује крв болницама, ради 365 дана у години, 24 сата дневно. (У Србији крв може да се да у Заводима за трансфузију крви у Новом Саду и Нишу, као и у 44 службе за трансфузију које раде у оквиру болница.)

Ко може да буде давалац крви?

Крв могу да дају здраве особе, старе од 18 до 65 година, мушкарци у интервалима од 12 недеља, а жене у интервалима од 16 недеља. Пре давања крви давалац попуњава упитник, подвргава се лекарском прегледу и контролише му се вредност хемоглобина.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351