Aктуeлнa eпидeмиoлoшкa ситуaциja мoрбилa у Бeoгрaду - 10.03.2015

MorbiliУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 21.11.2014. године, након првог лабораторијски потврђеног случаја морбила у Београду, а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 10.03.2015. године, регистровано 80 оболелих особа.
 
Код свих оболелих дијагноза болести је потврђена вирусолошким или серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.



Дистрибуција по месецима је следећа: октобар – један оболели, новембар – 5 оболелих, децембар – 17оболелих, јануар – 35 оболелих, фебруар – 21 оболелих, до 04.03.2015. године – једна оболела особа.

Епидемиолошким испитивањем утврђено је 11 ланаца трансмисије (епидемиолошка повезаност) за 26 од укупног броја оболелих особа.

Остала 54 случаја су спорадични без утврђеног извора инфекције.

Имајући у виду податке добијене анкетирањем оболелих, инкубациони период и датум почетка тегоба, 4 оболеле особе се могу сматрати импортованим случајем (Далеки исток, Бијељина, Брчко, Билећа).

Међу оболелима је 9 деце, узраста од 0 - 14 година (11.2%), 22 оболеле особе су у узрасној групи од 15 – 29 година (27.5%), 35 оболелих у узрасној групи од 30 – 40 година (43.8%) и 14 оболелих особа су старије од 40 година (17.5%).Morbili 10.03.2015



Вакцинални статус 49 оболелих особа је непознат, 21 оболела особа је невакцинисано ММР вакцином, 8 оболелих особа је вакцинисано 1 дозом вакцине, док су 2 оболеле особе вакцинисане са 2 дозе вакцине.

Након првог потврђеног случаја морбила (18.11.2014. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

- дневно нулто извештавање из надзорних јединицаса територије Београда,
- формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
- врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
- обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних картотека домова здравља на територији Београда,
- континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
- врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
- информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у пооштрен надзор над морбилима.

Напомињемо да су претходно регистрована оболевања од морбила у Београду 2011. године, са 9 оболелих особа, док је 2010. године, од морбила оболело 7 особа.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351