“Здравље је политички избор” – заједничка порука широм Европе

EUPHW European Public Health WeekЕвропска недеља јавног здравља представља годишње окупљање актера у области јавног здравља са циљем промоције достигнућа, сагледавања актуелних и будућих изазова и идентификовања делотворних интервенција као одговора на будуће јавно здравствене претње.  Ове године се обележава широм Европе у периоду од 13. до 17. маја.

Централна тема је “Здравље је политички избор” наглашавајући значај политике у најширем смислу на свеукупно здравље. Очекује се широко успостављен дијалог о томе како ефикасно интегрисати здравље у политички дневни ред И на који начин поспешити учешће заједнице у развоју, спровођењу и праћењу ефеката здравствених политика. Овакве иницијативе имају за циљ да се осигура да здравље има приоритет на свим нивоима политичког одлучивања И да питања која се тичу здравља буду присутна у свим политикама.

Поред водеће теме, овогодишња Европска недеља јавног здравља је посвећена и менталном здрављу, истичући модел тзв. “заједничког стварања“ који подразумева интензивну сарадњу свих актера, уз обезбеђење механизама за висок степен учешћа пацијената и њихових породица у процесу стварања и  имплементирања програма и услуга, заснованих на психосоцијалном приступу и поштовању људских права.

Још једна тема је у фокусу, а то је здравље целокупне планете. Не постоји ниједно изоловано дешавање које нема утицаја на окружење. Планетарни екосистем је јединствен и деловања на локалном нивоу делују глобално, као што и глобалне еколошке промене утичу на сваки део планете. Зато је важно удружити локалне и глобалне иницијативе на очувању здравља планете како би се креирала и спровела одржива решења.

Здравље током целокупног животног тока је садржај који ће такође бити разматран током јавно здравствених дешавања, са циљем промоције здравог начина живота и сагледавања свих фактора који делују на здравље од првих година живота па све до позног доба.

Обележавање недеље се завршава будућношћу, односно младим и будућим професионалцима у јавном здрављу. Њихове идеје, знање, енергија, иновативност ће трасирати будућа стремљења на свим нивоима и у свим областима. На онима са искуством је да их подрже, чују, укључе, промовишу и раде заједно.

Европска недеља јавног здравља се обележава на иницијативу Европског удружења за јавно здравље од 2019. године и тим поводом одржава се велики број догађаја и скупова широм континента, а број установа, организација и појединаца који учествују се из године у годину повећава.

Више информација је доступно на https://eupha.org/EUPHW

Више текстова о овој теми

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351