Информација о актуелној епидемији великог кашља на територији Београда

 kasalj Увидом у пријаве заразних болести у Сервису јавног здравља (СЈЗ) и пријаве о лабораторијски утврђеном узрочнику, на територији Београда од марта 2023. до 04.04.2024. године регистрованo је 1026 случајева оболевања од великог кашља, са инциденцијом 61/100.000. У претходној недељи (31.03. – 04.04.2024. године) регистровано је 4 новооткривених оболелих (у односу на датум постављања дијагнозе).
Дијагноза обољења је лабораторијски потврђена real time PCR тестом из бриса назофаринкса код 453 оболеле особе, а серологијом (утврђенo присуство IgG и IgA антитела на токсин Bordetella pertussis) код 568 оболелих особа. Обе наведене анализе обављене су у Референтној лабораторији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (серологија код 60 оболелих у Заводу за лабораторијску дијагностику БиоМедика, а real time PCR тест за 6 оболелих обављен у Геном лабораторији). Код преосталих 5 оболелих дијагноза болести је постављена на основу клиничке слике и епидемиолошке повезаности са лабораторијски потврђеним случајем. Дистрибуција оболевања по месецима је приказана на Графикону бр. 1
Графикон бр. 1 Временска дистрибуција оболелих од великог кашља (према датуму почетка симтома) у Београду, март 2023. – 04.04.2024.

pertusis vremenska distribucija


Увидом у вакцинални статус, oд укупно 1026 оболелих потпуно вакцинисаних је 596 (58,1%), непотпуно вакцинисаних је 72 оболелих (7,0%), док је 69 невакцинисано (6,7%), деца узраста 0-3 године. Код 289 оболелих вакцинални статус је непознат (28,2%). (Графикон бр.2).

Графикон бр. 2 Вакцинални статус оболелих од великог кашља у Београду, март 2023. – 04.04.2024.

grafikon 1 3
Највећи број оболелих је међу децом узраста 10-19 година (607 – 59,2%), а међу њима предњаче деца узраста 12 година (105 оболелих – 17,3%), 13 година (99 оболелих – 16,3%) и 14 година (87 оболелих – 14,3%). Међу најмлађима, узраста од 0 до 4 године је оболело 111 (10,8%), (Графикон бр. 3).

Графикон бр. 3 Дистрибуција оболелих од великог кашља у Београду према узрасту, март 2023. – 04.04.2024.

grafikon 2 1
Оболевање је регистровано на територији свих београдских општина, а највећи број оболелих је на територији ГО Земун – 187 (18,2%). Велики број обелелих се такође региструје на територији ГО Вождовац – 148, ГО Нови Београд – 110, ГО Чукарица – 104, ГО Звездара – 103 и ГО Палилула – 97. (Графикон бр. 4).

Графикон бр. 4 Дистрибуција оболевања од великог кашља у Београду по општинама, март 2023. – 04.04.2024.

grafikon 3
Због тежине клиничке слике на хоспиталном лечењу је било 92 оболела (међу њима 75 деце узраста 0-3 године). Код 2 хоспитализована одојчета, старости 4 и 3 месеца је дошло до смртног исхода 28.01. односно 29.01.2024. године.        

У циљу сузбијања епидемије и спречавања појаве нових случајева обољења предложене су и предузете следеће противепидемијске мере:

       -        изолација и лечење оболелих;

       -        вакцинација све невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце узраста до навршених 13 година;

       -        хемиопрофилакса код контаката оболелих особа у породици према стручним препорукама инфектолога (непотпуно вакцинисана деца млађа од 2 године и труднице у последњем месецу трудноће);

       -        редовно проветравање просторија;

       -        избегавање боравка на местима где се налази пуно људи;

       -        често прање руку.
 

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351