Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 19.11.2018.

морбилиУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 14.11.2018. године, регистровано 2157 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1218 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 565 оболеле особе је епидемиолошки повезана са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 374 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

1. недеља (јануар) – 105 оболелих; 2. недеља (јануар) – 115 оболелих;
3. недеља  (јануар) – 103 оболелих; 4. недеља (јануар)  – 150 оболелих;
5. недеља (јануар)  – 143 оболелих; 6. недеља (фебруар) – 170 оболелих;
7. недеља (фебруар) – 160 оболелих; 8. недеља (фебруар)  – 155 оболелих;
9. недеља (март) – 131 оболелих; 10. недеља (март) – 145 оболелих;
11. недеља (март) – 112 оболелих; 12. недеља (март) – 76 оболелих;
13. недеља (март) – 71 оболелих; 14. недеља (април) – 42 оболелих;
15. недеља (април) – 44 оболелих; 16. недеља (април) – 39 оболелих;
17. недеља (април) – 22 оболелих; 18. недеља (мај) – 13 оболелих;
19. недеља (мај) – 5 оболелих; 20. недеља (мај) – 7 оболелих;
21. недеља (мај) – 5 оболелих; 22. недеља (мај) – 4 оболелих;
23. недеља (јуни) – 7 оболелих; 24. недеља (јуни) – 2 оболелих;
25. недеља (јуни) – 4 оболелих; 26. недеља (јуни) – 2 оболелих;
27. недеља (јули) – 9 оболелих; 28. недеља (јули) – једна оболела;
29. недеља (јули) – 4 оболеле; 30. недеља (јули) – 4 оболеле;
31. недеља (август) – 4 оболеле; 32. недеља (август) – 2 оболеле;
33. недеља (август) – 1 оболела; 34. недеља (август) – 7 оболелих;
35. недеља (август) – 3 оболеле; 36. недеља (септембар) – 2 оболеле;
37. недеља (септембар) – 6 оболелих. 38. недеља (септембар) – 3 оболеле;
39. недеља (септембар) – 4 оболеле; 40. недеља (октобар) – 3 оболеле;
41. недеља (октобар) – 2 оболеле; 42. недеља (октобар) – 8 оболелих;
43. недеља (октобар) – 7 оболелих; 44. недеља (новембар) – 2 оболеле;
45. недеља (новембар) – 4 оболелих.  

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 1051 оболеле особе и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 474 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 51 оболела (изложеност на радном месту);
 • 509 оболелих (415 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 94 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1106 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 211 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 439 оболелеле  деце;
 • 5 – 9 година – 110 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 51 оболело дете;
 • 15 – 19 година – 65 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 226 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 662 оболеле особе;
 • 40 – 50 година – 348 оболелих особа.;
 • 50+ година – 45 оболеле особе.

Вакцинални статус је непознат код 1088 оболелих особа, 856 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (803 детета и одраслих до 48 година и 53 одраслих особа, старије од 48 година), 143 оболеле особе су примиле једну дозу ММР вакцине, док је 70 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 2157 оболелих oсоба, 527 је са територије ГО Палилула, 285 – ГО Земун, 203 – ГО Нови Београд, 179 – ГО Чукарица, 176 - ГО Вождовац,168 - ГО Звездара, 118 - ГО Раковица, 99 – ГО Савски венац, 81 – ГО Обреновац, 79 – Гроцка, 39 – ГО Врачар, 32 – ГО Младеновац, 25 – С.град, 14 – ГО Лазаревац, 15 – Барајево и 12 oболелих са територије ГО Сопот. Осталих 105 оболелих особа су са местом становања ван Београда, од којих се 55 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351