Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 17.09.2018.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 17.09.2018. године, регистровано 2117 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1190 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 558 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 369 оболелих особа дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

1. недеља (јануар) – 105 оболелих; 2. недеља (јануар) – 115 оболелих;
3. недеља  (јануар) – 103 оболелих; 4. недеља (јануар)  – 150 оболелих;
5. недеља (јануар)  – 143 оболелих; 6. недеља (фебруар) – 170 оболелих;
7. недеља (фебруар) – 160 оболелих; 8. недеља (фебруар)  – 155 оболелих;
9. недеља (март) – 131 оболелих; 10. недеља (март) – 145 оболелих;
11. недеља (март) – 112 оболелих; 12 недеља (март) – 76 оболелих;
13 недеља (март) – 71 оболелих; 14 недеља (април) – 42 оболелих;
15 недеља (април) – 44 оболелих; 16 недеља (април) – 39 оболелих;
17 недеља (април) – 22 оболелих; 18 недеља (мај) – 13 оболелих;
19 недеља (мај) – 5 оболелих; 20 недеља (мај) – 7 оболелих;
21 недеља (мај) – 5 оболелих; 22 недеља (мај) – 4 оболелих;
23 недеља (јуни) – 7 оболелих; 24 недеља (јуни) – 2 оболелих;
25 недеља (јуни) – 4 оболелих; 26 недеља (јуни) – 2 оболелих;
27 недеља (јули) – 9 оболелих; 28 недеља (јули) – једна оболела;
29 недеља (јули) – 4 оболеле; 30 недеља (јули) – 4 оболеле;
31 недеља (август) – 4 оболеле; 32 недеља (август) – једна оболела;
33 недеља (август) – 2 оболеле; 34 недеља (август) – 7 оболелох;
35 недеља (август) – 2 оболеле; 36 недеља (август) – 2 оболеле;
37 недеља (август) – без оболелих.  

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 1034 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 465 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 49 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 503оболелих (412 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 91 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1083 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 209 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 435 оболелеле  деце;
 • 5 – 9 година – 110 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 51 оболело дете;
 • 15 – 19 година – 65 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 216 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 650 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 337 оболелих особа.;
 • 50+ година – 44 оболеле особе.

Вакцинални статус је непознат код 1057 оболелих особа, 848 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (795 деце и одраслих до 48 година и 53 одраслих особа, старије од 48 година), 143 оболеле особе су примиле једну дозу ММР вакцине, док је 69 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 2117 оболелих oсоба, 513 је са територије ГО Палилула, 283 – ГО Земун, 201 – ГО Нови Београд, 176 – ГО Чукарица, 171- ГО Вождовац,163 - ГО Звездара, 117 - ГО Раковица, 97 – ГО Савски венац, 81 – ГО Обреновац, 78 – Гроцка, 39 – ГО Врачар, 32 – ГО Младеновац, 23 – С.град, по 14 оболелих са територија ГО Лазаревац и Барајево и 12 oболелих са територије ГО Сопот. Осталe 103 оболелe особe су са местом становања ван Београда, од којих се 54 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351