Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - август 2018.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 17.08.2018. године, регистровано 2103 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1182 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 555 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 366 оболелих особа дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

1. недеља (јануар) – 105 оболелих; 17 недеља (април) – 22 оболелих;
2. недеља (јануар) – 115 оболелих; 18 недеља (мај) – 13 оболелих;
3. недеља  (јануар) – 103 оболелих; 19 недеља (мај) – 5 оболелих;
4. недеља (јануар)  – 150 оболелих; 20 недеља (мај) – 7 оболелих;
5. недеља (јануар)  – 143 оболелих; 21 недеља (мај) – 5 оболелих;
6. недеља (фебруар) – 170 оболелих; 22 недеља (мај) – 4 оболелих;
7. недеља (фебруар) – 160 оболелих; 23 недеља (јуни) – 7 оболелих;
8. недеља (фебруар)  – 155 оболелих; 24 недеља (јуни) – 2 оболелих;
9. недеља (март) – 131 оболелих; 25 недеља (јуни) – 4 оболелих;
10. недеља (март) – 145 оболелих; 26 недеља (јуни) – 2 оболелих;
11. недеља (март) – 112 оболелих; 27 недеља (јули) – 9 оболелих;
12 недеља (март) – 76 оболелих; 28 недеља (јули) – једна оболела;
13 недеља (март) – 71 оболелих; 29 недеља (јули) – 4 оболеле;
14 недеља (април) – 42 оболелих; 30 недеља (јули) – 4 оболеле;
15 недеља (април) – 44 оболелих; 31 недеља (август) – 4 оболеле
16 недеља (април) – 39 оболелих;  

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 1024 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 465 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 49 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 493 оболелих (405 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 88 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1079 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 208 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 429 оболелеле  деце;
 • 5 – 9 година – 109 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 51 оболело дете;
 • 15 – 19 година – 65 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 215 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 646 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 336 оболелих особа.;
 • 50+ година – 44 оболеле особе.

Вакцинални статус је непознат код 1051 оболеле особе, 843 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (790 деце и одраслих до 48 година и 53 одраслих особа, старије од 48 година), 141 оболелa особа је примила једну дозу ММР вакцине, док је 69 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 2103 оболелих oсоба, 506 је са територије ГО Палилула, 279 – ГО Земун, 201 – ГО Нови Београд, 176 – ГО Чукарица, 170 - ГО Вождовац,163 - ГО Звездара, 117 - ГО Раковица, 97 – ГО Савски венац, 81 – ГО Обреновац, 77 – Гроцка, 39 – ГО Врачар, 32 – ГО Младеновац, 23 – С.град, по 14 оболелих са територија ГО Лазаревац и Барајево и 12 oболелих са територије ГО Сопот. Осталe 102 оболелe особe су са местом становања ван Београда, од којих се 54 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351