Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 25.05.2018.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, након лабораторијски потврђених случајева морбила у Београду, а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Републици Србији, на територији Београда, закључно са 21.05.2018. године, регистрован је 2046 случаj морбила, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1141 оболелoг, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 541 оболела особа је епидемиолошки повезана са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 364 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 105 оболелих особа;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 114 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 103 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 151 оболела особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 143 оболеле особе;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 173 оболеле особе;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 160 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 157 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 132 оболелe особe;
 • 10. недеља (март 2018.) – 146 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 74 оболеле особе;
 • 13 недеља (март 2018.) – 68 оболелих особа;
 • 14 недеља (април 2018.) – 41 оболела особа;
 • 15 недеља (април 2018.) – 44 оболеле особе;
 • 16 недеља (април 2018.) – 39 оболелих особа;
 • 17 недеља (април 2018.) – 21 оболела особа;
 • 18. недеља (мај 2018.) – 9 оболелих недеља;
 • 19. недеља (мај 2018.) – 5 оболелих особа;
 • 20. недеља (мај 2018.) – једна оболела особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 991 оболеле особе и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 461 оболелог (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 48 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 465 оболелих (379 оболелa - кућни контакти у домаћинствима и 86 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1055 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 205 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 419 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 105 оболелe деце;
 • 10 – 14 година – 48 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 63 оболела детета;
 • 20 – 29 година – 206 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 636 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 323 оболеле особе.;
 • 50+ година – 41 оболела особа.

Међу оболелом децом предшколског узраста, 55 је уписано у дечије вртиће државних предшколских установа.

Вакцинални статус је непознат код 1021 оболеле особе, 819 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (769 деце и одраслих до 48 година и 50 одраслих особа, старијих од 48 година), 136 оболелих особа је примила једну дозу ММР вакцине, док је 70 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 2046 оболелих особа, 810 (39,58%) оболелих особа су биле хоспитализоване због сумње на морбиле, од тога код 761 (37,19%) особе су потврђене морбиле.

Највећи број оболелих особа је хоспитализован на Клиници за инфективне и тропске болести КЦ Србије и Дечијој болници „Др Олга Дедијер“  (табела 1).

Tабела бр. 1. Број оболелих особа хоспитализованих по здравственим установама

УСТАНОВА број особа
Клиника за инфективне и тропске болести 354
Дечија болница „Др Олга Дедијер“ 153
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 85

Болница за дечије плућне болести

КБЦ „Др Драгиша Мишовић“

93
КБЦ  Земун 87
Универзитетска дечија клиника 24
Војномедицинска академија 11
Инфективна клиника КЦ Војводине 1
Општа болница Панчево 1
Општа болница Смедеревска Паланка 1

Код 784 оболелe oобе су се јавиле компликације у виду пнеумоније (360), дијареје (316), повраћања (60), запаљења средњег уха (22 детета), бронхитиса (12 деце), малнутриције код 8 оболеле деце, ларингитиса код 3 оболелa детета, менигитиса код 2 оболеле особе и морбилозног хепатитиса код једне оболеле особе. Услед компликација у виду пнеумоније код 7 оболелих особа дошло је до смртног исхода (једно преминуло дете је са местом боравка у Крагујевцу где се и заразило вирусом морбила). 

Од 2046 оболелих oсоба, 498 је са територије ГО Палилула, 276 – ГО Земун, 177 – ГО Нови Београд, 174 – ГО Чукарица, 168 - ГО Вождовац, 160 - ГО Звездара, 114 - ГО Раковица, 97 – ГО Савски венац, 78 – ГО Обреновац, 77 – Гроцка, 38 – ГО Врачар, 31 – ГО Младеновац, 23 – ГО С. град, по 14 оболелих са територија ГО Лазаревац и Барајево и 11 oболелих са територије ГО Сопот. Осталих 96 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 51 заразила током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 18 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у пооштрен надзор над морбилима

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351