Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 07.05.2018.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 07.05.2018. године, регистровано је 2017 случаjева морбила, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1124 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 537 оболелих особа је епидемиолошки повезано са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 356 оболелих особа дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

 

 

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 105 оболелих особа;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 114 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 103 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 151 оболела особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 143 оболеле особе;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 172 оболеле особе;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 159 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 157 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 132 оболелe особe;
 • 10. недеља (март 2018.) – 146 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 74 оболеле особе;
 • 13 недеља (март 2018.) – 68 оболелих особа;
 • 14 недеља (април 2018.) – 40 оболелих особа;
 • 15 недеља (април 2018.) – 41 оболела особа;
 • 16 недеља (април 2018.) – 36 оболеле особе;
 • 17 недеља (април 2018.) – 16 оболелих особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 972 оболеле особе и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 450 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 47 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 458 оболелих (372 оболелa - кућни контакти у домаћинствима и 86 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1045 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 200 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 418 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 105 оболела детета;
 • 10 – 14 година – 46 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 63 оболела детета;
 • 20 – 29 година – 202 оболеле особе;
 • 30 – 39 година – 628 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 314 оболелих особа.;
 • 50+ година – 41 оболела особа.

Међу оболелом децом предшколског узраста, 55 је уписано у дечије вртиће државних предшколских установа.

Вакцинални статус је непознат код 1000 оболелих особа, 813 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (768 деце и одраслих до 48 година и 45 одраслих особа, старијих од 48 година), 135 оболелих особа је примила једну дозу ММР вакцине, док је 69 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 2017 оболелих особа, 997 (49,42%) је хоспитализовано.

Највећи број оболелих особа је хоспитализован на Клиници за инфективне и тропске болести КЦ Србије и Дечијој болници „Др Олга Дедијер“  (табела 1).

Tабела бр. 1. Број оболелих особа хоспитализованих по здравственим установама

УСТАНОВА број особа
Клиника за инфективне и тропске болести 415
Дечија болница „Др Олга Дедијер“ 158
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 96
Болница за дечије плућне болести КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ 96
КБЦ  Земун 97
Универзитетска дечија клиника 27
Инфективна клиника КЦ Војводине 2
Војномедицинска академија 5
Општа болница Панчево 1

Код 705 оболелих су се јавиле компликације у виду пнеумоније (313), дијареје (302), повраћања (47), запаљења средњег уха (17 деце), бронхитиса (12 деце), малнутриције код 8 оболеле деце, ларингитиса код 3 оболелa детета, менигитиса код 2 оболеле особе и морбилозног хепатитиса код једне оболеле особе. Услед компликација у виду пнеумоније код 7 оболелих особа дошло је до смртног исхода (једно преминуло дете је са местом боравка у Крагујевцу где се и заразило вирусом морбила).

Од 2017 оболелих oсоба, 494 је са територије ГО Палилула, 272 – ГО Земун, 173 – ГО Нови Београд, 170 – ГО Чукарица, 165 - ГО Вождовац, 158 - ГО Звездара, 112 - ГО Раковица, 96 – ГО Савски венац, 77 – ГО Обреновац, 77 – Гроцка, 38 – ГО Врачар, 30 – ГО Младеновац, 23 – ГО С. град, по 14 оболелих са територија ГО Лазаревац и Барајево и 11 oболелих са територије ГО Сопот. Осталих 93 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 51 заразила током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351