Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 25.04.2018.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 23.04.2018. године, регистровано 1979 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1096 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 529 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 354 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 104 оболеле особе;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 114 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 102 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 150 оболелих особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 147 оболелих особа;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 171 оболела особа;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 159 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 157 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 130 оболелих особа;
 • 10. недеља (март 2018.) – 145 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 72 оболеле особе;
 • 13 недеља (март 2018.) – 68 оболелих особа;
 • 14 недеља (април 2018.) – 40 оболелих особа;
 • 15 недеља (април 2018.) – 37 оболелих особа;
 • 16 недеља (април 2018.) – 23 оболеле особе.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 950 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 438 оболела (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 46 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 449 оболелих (363 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 86 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1029 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 194 оболела детета;
 • 1 – 4 године – 415 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 104 оболела детета;
 • 10 – 14 година – 45 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 62 оболела детета;
 • 20 – 29 година – 199 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 615 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 305 оболелих особа.;
 • 50+ година – 40 оболелих особа.

Вакцинални статус је непознат код 984 оболеле особе, 798 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (754 деце и одраслих до 48 година и 44 одрасле особе, старије од 48 година), 131 оболела особа је примила једну дозу ММР вакцине, док је 66 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 1979 оболелих oсоба, 488 је са територије ГО Палилула, 265 – ГО Земун, 171 – ГО Нови Београд, 166 – ГО Чукарица, 160 - ГО Вождовац,156 - ГО Звездара, 110 - ГО Раковица, 94 – ГО Савски венац, 77 – ГО Обреновац, 76 – Гроцка, 38 – ГО Врачар, 26 – ГО Младеновац, 23 – С.град, 14 – ГО Лазаревац, 13 -  ГО Барајево и 11 oболелих са територије ГО Сопот. Осталих 91 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 50 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351