Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 16.04.2018.

вакцинацијаУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 16.04.2018. године, регистровано 1935 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 1068 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 520 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 347 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

 

 

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 104 оболеле особе;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 114 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 102 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 150 оболелих особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 147 оболелих особа;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 171 оболела особа;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 159 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 157 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 130 оболелих особа;
 • 10. недеља (март 2018.) – 145 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 72 оболеле особе;
 • 13 недеља (март 2018.) – 67 оболелих особа;
 • 14 недеља (април 2018.) – 32 оболеле особе;
 • 15 недеља (април 2018.) – 25 оболелих особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 931 оболеле особе и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 431 оболела (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 45 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 438 оболелих (353 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 85 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 1004 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 192 оболела детета;
 • 1 – 4 године – 412 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 102 оболела детета;
 • 10 – 14 година – 44 оболелa детета;
 • 15 – 19 година – 62 оболела детета;
 • 20 – 29 година – 192 оболела особа;
 • 30 – 39 година – 599 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 294 оболелих особа.;
 • 50+ година – 38 оболелих особа.

Вакцинални статус је непознат код 958 оболеле особе, 788 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (747деце и одраслих до 48 година и 41 одрасла особа, старија од 48 година), 126 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 63 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 1935 оболелих oсоба, 484 је са територије ГО Палилула, 259 – ГО Земун, 167 – ГО Нови Београд, 158 – ГО Чукарица, 154 - ГО Вождовац,152 - ГО Звездара, 109 - ГО Раковица, 90 – ГО Савски венац, 76 – ГО Обреновац, 71 – Гроцка, 38 – ГО Врачар, 26 – ГО Младеновац, 23 – С.град, 14 – ГО Лазаревац, 13 -  ГО Барајево и 10 оболелих са територије ГО Сопот. Осталих 91 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 50 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351