Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 10.04.2018.

вакцинацијаУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 10.04.2018. године, регистровано 1884 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године..

Код 1037 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 514 оболелих особа је епидемиолошки повезано са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 333 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 104 оболеле особе;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 114 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 102 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 150 оболелих особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 147 оболелих особа;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 171 оболела особа;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 159 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 157 оболелох особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 130 оболелих особа;
 • 10. недеља (март 2018.) – 145 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 71 оболела особа;
 • 13 недеља (март 2018.) – 54 оболелих особа;
 • 14 недеља (април 2018.) – 18 оболелих особа;
 • 15 недеља (април 2018.) – 2 оболеле особе.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 916 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 422 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 42 оболела (изложеност на радном месту);
 • 435 оболелих (350 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 85 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 968 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 192 оболела детета;
 • 1 – 4 године – 408 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 102 оболела детета;
 • 10 – 14 година – 44 оболела детета;
 • 15 – 19 година – 60 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 187 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 570 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 283 оболелих особа.;
 • 50+ година – 38 оболелих особа.

Вакцинални статус је непознат код 923 оболеле особе, 780 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (739 деце и одраслих до 48 година и 41 одрасла особа, старија од 48 година), 121 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 60 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 1884 оболелих oсоба, 483 је са територије ГО Палилула, 253 – ГО Земун, 163 – ГО Нови Београд, по 153 оболеле особе са територија ГО Чукарица и ГО Вождовац, 147 - ГО Звездара, 98 - ГО Раковица, 87 – ГО Савски венац, по 70 оболелих особа са територија  ГО Гроцка и ГО Обреновац, 37 – ГО Врачар, 25 – ГО Младеновац, 22 – С.град, 14 – ГО Лазаревац, 11 -  ГО Барајево и 10 оболелих са територије ГО Сопот. Осталих 88 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 50 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацији морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351