Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 02.04.2018.

вакцинацијаУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 30.03.2018. године, регистровано 1709 оболелих особа, од тога 249 до краја 2017. године.

Код 964 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 478 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 267 оболелих особа дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 104 оболеле особе;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 111 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 98 оболелих особа;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 147 оболелих особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 139 оболелих особа;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 166 оболелих особа;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 151 оболела особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 151 оболела особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 121 оболела особа;
 • 10. недеља (март 2018.) – 114 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 96 оболелих особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 49 оболелих особа;
 • 13 недеља (март 2018.) – 13 оболелих особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 850 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 395 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 39 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 399 оболелих (319 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 80 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 859 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

 Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 178 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 391 оболело дете;
 • 5 – 9 година – 99 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 43 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 56 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 164 оболеле особе;
 • 30 – 39 година – 490 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 254 оболеле особе.;
 • 50+ година – 34 оболелe особe.

Вакцинални статус је непознат код 811 оболелих особа, 737 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (701 деце и одраслих до 48 година и 36 одраслих старијих од 48 година), 110 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 51 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 1709 оболелих oсоба, 455 је са територије ГО Палилула, 228 – ГО Земун, 151 – ГО Нови Београд, 132 - ГО Чукарица, 132 - ГО Вождовац, 128  - ГО Звездара, 92 - ГО Раковица, 79 – ГО Савски венац, 63 -  ГО Гроцка, 58 – ГО Обреновац, 35 – ГО Врачар, 23 – ГО Младеновац, 22 – С.град, 13 – ГО Лазаревац, 10 -  ГО Барајево и 9 оболелих са територије – ГО Сопот. Осталих 79 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 44 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 •  континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацијиј морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351