Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 26.03.2018.

вакцинацијаУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 23.03.2018. године, регистровано 1572 оболелих особа.

Код 898 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 462 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 212 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 104 оболеле особе;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 109 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 92 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 141 оболела особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 135 оболелих особа;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 160 оболелих особа;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 147 оболелих особа;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 147 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 113 оболелих особа;
 • 10. недеља (март 2018.) – 108 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 51 оболела особа;
 • 12 недеља (март 2018.) – 16 оболелих особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 812 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 380 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 38 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 377 оболелих (299 оболелих - кућни контакти у домаћинствима и 78 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 760 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 171 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 370 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 94 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 40 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 49 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 145 оболеле особе;
 • 30 – 39 година – 439 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 233 оболеле особе.;
 • 50+ година – 31 оболела особа.

Вакцинални статус је непознат код 734 оболелe особe, 696 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (660 деце и одраслих до 48 година и 36 одраслих старијих од 48 година), 98 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 44 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 1572 оболеле oсобе, 426 је са територије ГО Палилула, 209 – ГО Земун, 135 – ГО Нови Београд, 124 - ГО Чукарица, 121 - ГО Вождовац, 119  - ГО Звездара, 79 - ГО Раковица, 78 – ГО Савски венац, , 62 -  ГО Гроцка, 45 – ГО Обреновац, 32 – ГО Врачар, 22 – ГО Младеновац, 21 – С.град, 11 – ГО Лазаревац и по 9 оболелих са територија – ГО Сопот и ГО Барајево. Осталих 70 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 39 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацијиј морбила можете погледати овде.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351