Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 22.03.2018.

vakcinacija gripУ оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 16.03.2018. године, регистровано 1487 оболелих особа.

Код 829 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, 454 оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта, док је код 204 оболеле особе дијагноза морбила постављена само на основу клиничке слике.

Дистрибуција оболевања по недељама у 2018. години:

 • 1. недеља (јануар 2018.) – 103 оболеле особе;
 • 2. недеља (јануар 2018.) – 108 оболелих особа;
 • 3. недеља  (јануар 2018.) – 92 оболеле особе;
 • 4. недеља (јануар 2018.)  – 143 оболелих особа;
 • 5. недеља (јануар 2018.)  – 132 оболеле особе;
 • 6. недеља (фебруар 2018.) – 161 оболела особа;
 • 7. недеља (фебруар 2018.) – 144 оболеле особе;
 • 8. недеља (фебруар 2018.)  – 147 оболелих особа;
 • 9. недеља (март 2018.) – 113 оболелих особа;
 • 10. недеља (март 2018.) – 88 оболелих особа;
 • 11. недеља (март 2018.) – 7 оболелих особа.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 758 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 362 оболела (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 37 оболелих (изложеност на радном месту);
 • 359 оболелих (282 оболела - кућни контакти у домаћинствима и 77 оболелих - контакти са оболелим особама у насељу).

За осталих 729 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

 Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 169 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 355 оболеле деце;
 • 5 – 9 година – 92 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 39 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 46 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 131 оболела особа;
 • 30 – 39 година – 411 оболелих особа;
 • 40 – 50 година – 217 оболелих особа.;
 • 50+ година – 27 оболелих особа.

Вакцинални статус је непознат код 689 оболелих особа, 667 оболелих особа је невакцинисано ММР вакцином (638 деце и одраслих до 48 година и 28 одраслих старијих од 48 година), 91 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 40 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 1487 оболелих oсоба, 409 је са територије ГО Палилула, 199 – ГО Земун, 126– ГО Нови Београд, 111 - ГО Чукарица, 116  - ГО Звездара, 114 - ГО Вождовац, 77 – ГО Савски венац, 74 - ГО Раковица, 61 -  ГО Гроцка, 34 – ГО Обреновац, 29 – ГО Врачар, 21 – С.град,  20 – ГО Младеновац , 10 – ГО Лазаревац и по 9 оболелих са територија – ГО Сопот и ГО Барајево. Осталих 72 оболелих особа је са местом становања ван Београда, од којих се 38 заразило током боравка на територији Београда.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

Све извештаје о епидемиолошкој ситуацијиј морбила можете погледати овде

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351