Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 17.01.2018.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 17.01.2018. године, регистровано 381 оболелих особа.

Код 223 оболелих, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. Сто педесет и осам оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта.

Дистрибуција оболевања по недељама:

 • 43. недеља (октобар) – један оболели;
 • 44. недеља (новембар) – 5 оболелих особа;
 • 45. недеља – 5 оболелих особа;
 • 46. недеља – 21 оболела особа;
 • 47. недеља – 15 оболелих особа;
 • 48. недеља – 14 оболелих особа;
 • 49. недеља – 33 оболеле особе;
 • 50 недеља – 33 оболеле особе;
 • 51 недеља – 45 оболелих особа;
 • 52 недеља – 66 оболелих особа;
 • 1 недеља (јануар 2018.) – 80 оболелих особа;
 • 2 недеља (јануар 2018.) – 59 оболелих особа;
 • 3 недеља (јануар 2018.) – 4 оболеле особе.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 259 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 139 оболелих (пацијенти и запослени у 7 здравствених установа);
 • 3 оболела (изложеност на радном месту);
 • 100 оболелих (по 2 и више оболелих у 49 домаћинстава - кућни контакти).

За осталих 122 случајева нема података о утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 33 оболела детета;
 • 1 – 4 године – 123 оболела детета;
 • 5 – 9 година – 34 оболела детета;
 • 10 – 14 година – 15 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 15 оболелих особа;
 • 20 – 29 година – 28 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 84 оболеле особе;
 • 40+ година – 49 оболелих особа.

Вакцинални статус је непознат код 141 оболелих особа, 223 оболелих особа (214 деце и 9 одраслих) је невакцинисано ММР вакцином, 9 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 8 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 381 оболеле oсобе, 90 је са територије ГО Земун, 80 - ГО Палилула, 54– ГО Нови Београд, 54 – ГО Савски венац, 23 - ГО Чукарица, 24 - ГО Звездара, 12 - ГО Гроцка, 14 - ГО Вождовац, 5 - ГО Младеновац, 9 оболелих особа са територија ГО Раковица, 5 - ГО Обреновац, 2 оболеле особе са територије ГО Лазаревац, 5 – са територије општине Стара Пазова, док је по једна оболела особа са територија ГО Сопот, Инђија, Шабац и Ваљево.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у пооштрен надзор над морбилима.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351