Актуелна епидемиолошка ситуација морбила на територији Београда - 05.01.2018.

вакцинацијаИНФОРМАЦИЈА о актуелној епидемиолошкој ситуацији морбила на територији Београда и спроведеним активностима у оквиру пооштреног надзора над морбилима

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 09.11.2017. године, након лабораторијски потврђених случајева морбила у Београду, а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Републици Србији, на територији Београда, закључно са 03.01.2018. године, регистровано је 228 случаjева морбила.

Код 151 оболелог, дијагноза болести је потврђена вирусолошким и серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. Седамдесет и седам оболелих особа су епидемиолошки повезане са лабораторијски потврђеним особама из контакта.

Дистрибуција оболевања по недељама:

 • 43. недеља (октобар) – један оболели;
 • 44. недеља (новембар) – 5 оболелих особа;
 • 45. недеља – 5 оболелих особа;
 • 46. недеља – 21 оболела особа;
 • 47. недеља – 15 оболелих особа;
 • 48. недеља – 14 оболелих особа;
 • 49. недеља – 33 оболеле особе;
 • 50 недеља – 33 оболеле особе;
 • 51 недеља – 45 оболелих особа;
 • 52 недеља – 53 оболеле особе;
 • 1 недеља – 3 оболеле особе.

Ланац трансмисије и повезаност утврђена је код 151 оболелих особа и то:

 • 17 оболелих (присуство организованом окупљању);
 • 69 оболелих (пацијенти и запослени у 6 здравствених установа);
 • 3 оболела (изложеност на радном месту);
 • 62 оболелих (по 2 и више оболелих у 26 домаћинстава - кућни контакти).

За осталих 77 случајева нема података о  утврђеном извору инфекције.

Узрасна дистрибуција

 • до 12 месеци – 14 оболеле деце;
 • 1 – 4 године – 78 оболелe деце;
 • 5 – 9 година – 18 оболеле деце;
 • 10 – 14 година – 9 оболеле деце;
 • 15 – 19 година – 6 оболеле деце;
 • 20 – 29 година – 18 оболелих особа;
 • 30 – 39 година – 56 оболелих особа;
 • 40+ година – 29 оболелих особа.

У односу на претходну Информацију I-8 број: 39/165, од 27.12.2017. године, 63 је новооболелих особа од морбила, од којих је 7 оболеле деце која су уписана у дечије вртиће.

Вакцинални статус је непознат код 91 оболеле особе, 125 оболеле деце је невакцинисано ММР вакцином, 7 оболелих је примило једну дозу ММР вакцине, док је 5 оболелих особа примило 2 дозе вакцине против морбила.

Од 228 оболелих особа, 115 је хоспитализовано.

Највећи број оболелих особа је хоспитализован на Клиници за инфективне и тропске болести КЦ Србије и на Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  (табела 1).

Tабела бр. 1. Број оболелих особа хоспитализованих по здравственим установама

УСТАНОВА број особа
Инфективна клиника 39
Општа болница Панчево 1

Инфективна клиника КЦ Војводине

2
ИМД 27

Болница за дечије плућне болести КБЦ „др Драгиша Мишовић“

11
КБЦ  Земун 15

Дечија болница „Др Олга Дедијер

18
Универзитетска дечија клиника 2

Код 80 оболелих су се јавиле компликације у виду пнеумоније (50), дијареје (26), дехидратације и поспаности (2 детета) и запаљења средњег уха (2 детета).

Од 228 оболелих oсоба, 74 је са територије ГО Земун, 45 – ГО Нови Београд, 44 - ГО Палилула, 23 – ГО Савски венац, 11  - ГО Звездара,  9 - ГО Чукарица, 4 - ГО Вождовац, 6 - ГО Гроцка, 5 - ГО Младеновац, по 2 оболеле особе са територија ГО Раковица и Обреновац, док је по једна оболела особа са територија ГО Лазаревац и Сопот и општине Стара Пазова.

Након првог потврђеног случаја морбила (07.11.2017. године), а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, у оквиру уведеног пооштреног надзора над морбилима спроводе се следеће активности:

 • дневно нулто извештавање из надзорних јединица са територије Београда.
 • формирана је линијска листа случајева, са свим пријављеним сумњама на обољење као и потврђеним случајевима морбила, која се доставља Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“,
 • врши се пријављивање, епидемиолошко испитивање и лабораторијска анализа сваког случаја сумње на морбиле,
 • обављена је хитна и ванредна ревизија вакциналних  картотека домова здравља на територији Београда,
 • континуирано се обавља имунизација невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, узраста од 12 месеци до 14 година ММР вакцином на територији Београда, са посебним освртом на што већи обухват ромске популације, о чему нас домови здравља редовно информишу,
 • обављен је обилазак Домoва здравља Земун и Палилула, у циљу добијања података о динамици имунизације деце ММР вакцином, односно увида у вулнерабилна подручја ГО Земун и Палилула са највећим бројем невакцинисане деце,
 • врши се здравствени и епидемиолошки надзор над контактима у колективу и породици оболелих и здравственим установама у којима је обављен преглед и хоспитализација оболелих,
 • информације о свим предузетим активностима редовно се прослеђују Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ и свим здравственим установама које су укључене у  пооштрен надзор над морбилима.

 

Епидемиолошко истраживање обавила:                                         

Др Ивана Беговић-Лазаревић                                               

     спец. епидемиолог                                                           

                         

Начелник јединице

Прим.др Снежана Радивојевић, Мр сц., спец.епидемиологије

 

Помоћник директора за област епидемиологије и микробиологије

Мр сц. мед др Невенка Павловић, спец.епидемиологије

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351