Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Савет недеље

savet nedelje 155 cir
 • mb analize
  Лабораторијске анализе: информације
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Пoкaзaтeљи зaдoвoљствa зaпoслeних у здрaвствeнoj устaнoви

POKAZATELjI ZADOVOLjSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BEOGRADU U 2013. GODINI

U zdravstvenim ustanovama u Beogradu radi preko 32.000 medicinskih i nemedicinskih radnika. Od njihovih stavova, ponašanja, znanja i radnog iskustva zavisi kako će obavljati svoj posao, kao i performanse ustanove u celini.


Zadovoljstvo poslom se definiše kao pozitivna emocionalna reakcija i stavovi pojedinca prema svom poslu. Stepen zadovoljstva zavisi od vrste posla koji osoba radi, osećaja odgovornosti i dostignuća u poslu, uslova rada, kao što su plata, oprema za rad, saradnici i šefovi.


Zadovoljstvo poslom utiče na radni učinak i odsustvovanje sa posla. Organizacije sa zadovoljnijim radnicima imaju veću produktivnost, manje izostanaka sa posla, a radnici su manje spremni da menjaju radnu organizaciju. Zadovoljni radnici su prijateljski nastrojeni, ljubazni, spremni da odgovaraju na pitanja, a to pacijenti cene, što vodi zadovoljstvu i odanosti pacijenta. Nezadovoljstvo poslom utiče i na zdravlje zaposlenih, posebno na mentalno zdravlje, depresiju i anksioznost, dok je korelacija sa fizičkim zdravljem umerena.


Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS“ br. 49/2010) propisana je obaveza zdravstvenih ustanova da prate pokazatelje zadovoljstva poslom svojih radnika. Pokazatelji zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi su:

1.    obavljeno istraživanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi
2.    urađena analiza o sprovedenom istraživanju zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi i preduzete mere i aktivnosti na stalnom unapređenju kvaliteta.

Zdravstvena ustanova ima obavezu da jednom godišnje sprovede istraživanje zadovoljstva svojih radnika poslom koji obavljaju, uradi analizu rezultata istraživanja, kao i da preduzme odgovarajuće mere i aktivnosti na unapređenju stepena njihovog zadovoljstva na osnovu rezultata istraživanja.
Sve zdravstvene ustanove sprovode ispitivanje zadovoljstva zaposlenih po istoj metodologiji, u isto vreme i sa istim upitnikom, koje određuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.


Podaci o pokazateljima zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi su deo Integrisanog plana stalnog unapređenja kvaliteta, kao i Integrisanog izveštaja o radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove.

Ovde možete pogledati analizu o pokazateljima zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Beogradu za ustanove primarne zdravstvene zaštite i za bolničke ustanove.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351