Uputstvo za dezinfekciju vode za piće

Dezinfekcija vode za piće iz bunara ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme. Dezinfekcija vode bunara se obavlja:
  • Redovno 1 do 2 puta godišnje,
  • Vanredno, u slučajevima mikrobiološke neispravnosti vode.
Postupku dezinfekcije je najbolje pristupiti nakon obavljenog čišćenja i sanacije samog objekta, kao i uređenja okoline (ako nije obavljano u toku prethodne 3 godine). Dezinfekcija se obavlja dezinfekcionim sredstvima na bazi hlora pogodnim za široku upotrebu.

Na tržištu su najzastupljeniji preparati na bazi natrijum dihloroizocijanurata (GALISEPT i DIKONIT), i mogu se naći u poljoprivrednim ili veterinarskim apotekama. Pre upotrebe ovih preparata neophodno je pročitati priloženo uputstvo za upotrebu. Za veće vodne objekte najčešće se koristi natrijum hipohlorit (Žavelova voda - PRIMENU ŽAVELOVE VODE NEOPHODNO JE POVERITI STRUČNIM LICIMA!).

Sredstvo za dezinfekciju treba dozirati prema zapremini (količini) vode u bunaru, koja se izračunava prema sledećoj formuli:
V(m3) = r² π h V – zapremina vode izražena u kubnim metrima (m³)
r – poluprečnik bunara izražen u metrima (m)
π – matematički zadata vrednost 3,14
h – visina vodenog stuba izražena u metrima (m)

Izračunajte zapreminu Vašeg bunara:
0 m3

Potrebna količina dezinfekcionog sredstva na bazi natrijum dihloroizocijanurata iznosi:
  • 2 g/m³ vode za redovno hlorisanje, ili
  • 10-20 g/m³ za pojačanu dezinfekciju odnosno hiperhlorisanje, u slučaju kada je laboratorijskim ispitivanjem dokazano prisustvo bakterija fekalnog porekla.
Nakon što je izračunata zapremina bunara, potrebna količina dezinfekcionog sredstva treba da se ulije u čistu kantu sa vodom, razmuti i sačeka par minuta da se rastvor homogenizuje. Dobijeni rastvor sipati u vodu bunara i politi po zidovima bunara. Sačekati 15-20 minuta da se sredstvo pomeša sa vodom u bunaru. Zatim uključiti pumpu (ako se voda zahvata pomoću pumpe) i otvarati jednu po jednu slavinu u sistemu, kako bi se dezinfikovala kompletna instalacija. Kada se oseti miris hlora u vodi (pod mlaz vode podmetnuti širi sud, kako bi se miris lakše osetio), slavinu zatvoriti, a vodu ne koristiti najmanje 10 časova ili, ako je moguće, do sledećeg dana. Tada treba ponovo uključiti pumpu u rad i isprazniti deo vode (vodu ispuštati sve dok je prisutan miris na hlor).

Radi provere uspešnosti obavljene dezinfekcije potrebno je ponoviti ispitivanje mikrobiloške ispravnosti vode u laboratoriji nakon 10-15 dana od dana dezinfekcije. Za sve dodatne informacije obratiti se Centru za higijenu i humanu ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje, Odsek za vode, na telefone 011-2078-605 i 011-2078-634 ili putem elektronske pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351