Uputstvo za dezinfekciju vode za piće

Dezinfekcija vode za piće iz bunara ima za cilj da ukloni patogene i uslovno patogene mikroorganizme. Dezinfekcija vode bunara se obavlja:
  • Redovno 1 do 2 puta godišnje,
  • Vanredno, u slučajevima mikrobiološke neispravnosti vode.
Postupku dezinfekcije je najbolje pristupiti nakon obavljenog čišćenja i sanacije samog objekta, kao i uređenja okoline (ako nije obavljano u toku prethodne 3 godine). Dezinfekcija se obavlja dezinfekcionim sredstvima na bazi hlora pogodnim za široku upotrebu.

Na tržištu su najzastupljeniji preparati na bazi natrijum dihloroizocijanurata (GALISEPT i DIKONIT), i mogu se naći u poljoprivrednim ili veterinarskim apotekama. Pre upotrebe ovih preparata neophodno je pročitati priloženo uputstvo za upotrebu. Za veće vodne objekte najčešće se koristi natrijum hipohlorit (Žavelova voda - PRIMENU ŽAVELOVE VODE NEOPHODNO JE POVERITI STRUČNIM LICIMA!).

Sredstvo za dezinfekciju treba dozirati prema zapremini (količini) vode u bunaru, koja se izračunava prema sledećoj formuli:
V(m3) = r² π h V – zapremina vode izražena u kubnim metrima (m³)
r – poluprečnik bunara izražen u metrima (m)
π – matematički zadata vrednost 3,14
h – visina vodenog stuba izražena u metrima (m)

Izračunajte zapreminu Vašeg bunara:
0 m3

Potrebna količina dezinfekcionog sredstva na bazi natrijum dihloroizocijanurata iznosi:
  • 2 g/m³ vode za redovno hlorisanje, ili
  • 10-20 g/m³ za pojačanu dezinfekciju odnosno hiperhlorisanje, u slučaju kada je laboratorijskim ispitivanjem dokazano prisustvo bakterija fekalnog porekla.
Nakon što je izračunata zapremina bunara, potrebna količina dezinfekcionog sredstva treba da se ulije u čistu kantu sa vodom, razmuti i sačeka par minuta da se rastvor homogenizuje. Dobijeni rastvor sipati u vodu bunara i politi po zidovima bunara. Sačekati 15-20 minuta da se sredstvo pomeša sa vodom u bunaru. Zatim uključiti pumpu (ako se voda zahvata pomoću pumpe) i otvarati jednu po jednu slavinu u sistemu, kako bi se dezinfikovala kompletna instalacija. Kada se oseti miris hlora u vodi (pod mlaz vode podmetnuti širi sud, kako bi se miris lakše osetio), slavinu zatvoriti, a vodu ne koristiti najmanje 10 časova ili, ako je moguće, do sledećeg dana. Tada treba ponovo uključiti pumpu u rad i isprazniti deo vode (vodu ispuštati sve dok je prisutan miris na hlor).

Preuzmite uputstvo za dezinfekciju vode za piće u elektronskom formatu

Radi provere uspešnosti obavljene dezinfekcije potrebno je ponoviti ispitivanje mikrobiloške ispravnosti vode u laboratoriji nakon 10-15 dana od dana dezinfekcije. Za sve dodatne informacije obratiti se Centru za higijenu i humanu ekologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje, Odsek za vode, na telefone 011-2078-605 i 011-2078-634 ili putem elektronske pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351