Međunarodni dan dece obolele od raka - 15. februar 2021.

medj dan dece obolele od raka 2021Ustanovljen 2002. godine od strane Međunarodne kofederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, Međunarodni dan dece obolele od raka postao je deo Kalendara javnog zdravlja u Republici Srbiji 2013. godine.

Obeležava se 15. februara sa ciljem podizanja svesti o malignim bolestima u dečijem uzrastu, i dodatne podrške naporima koji imaju za cilj obezbeđivanje adekvatne dijagnostike, lečenja i podrške porodicama.

Ustanovljen 2002. godine od strane Međunarodne kofederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka, Međunarodni dan dece obolele od raka postao je deo Kalendara javnog zdravlja u Republici Srbiji 2013. godine.

Obeležava se 15. februara sa ciljem podizanja svesti o malignim bolestima u dečijem uzrastu, i dodatne podrške naporima koji imaju za cilj obezbeđivanje adekvatne dijagnostike, lečenja i podrške porodicama. 

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi oko 300.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu bile su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor. Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti.

Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 84%, a važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu značajno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor bolesti na terapiju kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje. Postizanje boljeg efekta programa koji promovišu adekvatan pristup u ranom prepoznavanju i tačnoj dijagnostici malignih bolesti u dečjem uzrastu, ostvarivo je kao zajednički cilj (koji obuhvata i zajedničku akciju) vladinih tela, nevladinih organizacija kao i roditeljskih i udruženja građana.

Ukupan broj predškolske dece obolele od malignih neoplazmi iznosi 34 u 2019. godini u Beogradu, prema podacima iz populacionog registra za rak. Stopa registrovane obolele dece ovog uzrasta na 100.000 dece iznosi 27.2. Najčešće maligne bolesti kod dece predškolskog uzrasta u 2019. godini odnose se na maligne neoplazme krvi i limfnog tkiva, na drugom mestu su maligne neoplazme organa za varenje. Zatim slede maligne neoplazme mokraćno-polnog sistema i zloćudni tumori štitne žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem , potom maligne neoplazme oka, mozga i drugih delova CNS-a i neoplazme iz grupe sistema za disanje i sekundarnih zloćudnih tumora nedovoljno definisanih i neoznačenih.
medj dan dece obolele od raka 2021
Tokom 2019. godine u populacionom registru za rak registrovano je ukupno 30 dece obolelo od malignih neoplazmi u Beogradu u uzrastu od 7-19. godina. U 2019. godini, maligne bolesti (neoplazme) dece i omladine uzrasta 7–19 godina pokazuju stopu obolevanja od 14,4/100.000. Prema grupama dijagnoza, kao najčešće u ovoj dobnoj grupi u 2019. godini, izdvajaju se maligne neoplazme krvi i limfnog tkiva sa učešćem od 50% ukupnog broja novoobolelih, zatim slede zloćudni tumori štitne žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, zloćudni tumori oka, mozga i drugih delova CNS-a, zloćudni tumori kosti, kože, vezivnog tkiva i dojke i zloćudni tumori muških polnih organa.

Proverite svoje znanje - Međunarodni dan dece obolele od raka - 15.02.2021.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351