Upotreba malih kućnih aparata za vodu - potreba ili zabluda

voda filterPoslednjih godina je kod nas ali i u okolnim zemljama u ekspanziji prodaja malih kućnih aparata ili uređaja za preradu vode za piće za koje se u svakodnevnom govoru koristi termin ‘’filteri za vodu’’. U svetu postoje različiti tipovi uređaja za preradu vode u zavisnosti od mesta na kom se primenjuju (slavina ili ulazni vod u objekat) kao i prema primenjenoj metodi odnosno medijumu (smole, aktivni ugalj, polietilenske, keramičke membrane, UV zraci, srebro itd.) kojom se vrši uklanjanje jednog ili više kontaminanata.

Takva raznovrsnost uređaja za preradu vode nam kazuje da svaki od njih ima određenu  namenu pa je za pravi izbor potrebno biti dobro edukovan ili tražiti mišljenje od profesionalaca za tu oblast. Ono što je zajedničko za sve uređaje je da se moraju pravilno održavati što najčešće podrazumeva zamenu funkcionalnih delova uređaja kako bi vršili svoju ulogu.

Neinformisanost u ovoj oblasti nas može izložiti pogrešnom izboru a time i nepotrebnom trošku. Kod nas su najčešće u prodaji uređaji koji se montiraju na slavini i prerađuju vodu postupkom reverzne osmoze.

Najčešće sve započinje telefonskom najavom za ‘’besplatno testiranje vode u vašem stanu’’ i nekorektnom reklamom tokom tih kućnih prezentacija. Prezenteri i prodavci polaze od priče da su sve vode iz vodovoda ali i flaširane manje više zagađene pesticidima, teškim metalima, fenolima, deterdžentima i bakterijama i tu priču dokazuju vrlo efektnim testom sa aparatom koji se sastoji od dve elektrode kroz koje se propušta struja i vrši elektroliza vode. Elektrode su od gvožđa i aluminijuma i u tome je glavni ‘’trik’’ jer se po pravilu trebaju primeniti elektrode od plemenitog metala npr. platine.

Puštanjem struje sa takvih elektroda u svakoj vodi će doći brže ili sporije do stvaranja crno-smeđeg taloga. Ta brzina stvaranja i izgled taloga će zavisiti od količine rastvorenih materija u vodi.

Upamtite, talog će se stvoriti i u devičanski čistoj vodi. Neće ga biti samo u destilovanoj ili demineralizovanoj vodi.

Noviji način na koji prilaze potrošačima je nuđenje analize vode na licu mesta. Koriste portabl uređaj sa elektrodom kojim se određuje parametar TDS (engl. Total Disolved Solids  - ukupne rastvorene materije). Ovaj parametar pokazuje ukupne rastvorene mineralne materije i ne može pokazati vrstu i količinu opasnih materija niti bakterija.

Kako bi potrošači bili obavešteni o ovom testu i njegovim vrednostima dobro je da znaju da vode za piće koje imaju vrednosti TDS od 100-600 se ne ocenjuju kao neispravne već spadaju u poželjne vrednosti za neograničeni unos a voda sa vrednostima ispod 30 upućuje da se već radi o demineralizovanim vodama koje nisu poželjne za svakodnevno konzumiranje.

Prema tome, ovakvim testovima se ne može dokazati prisustvo zagađenja u vodi već je to znak prisustva odgovarajuće količine mineralnog supstrata (natrijuma, kalcijuma, magnezijuma, hlorida, sulfata, bikarbonata) dok se kod voda koje su demineralizovane ili “filtrirane” neće dobiti nikakav talog a vrednosti TDS će biti veoma niske.

Prezenter nam nije rekao ili možda nije ni znao da baš voda koju oni nude je ustvari zdravstveno štetna baš iz razloga što u njoj više nema rastvorenih poželjnih esencijalnih elemenata za čoveka (npr. kalcijuma i magnezijuma). Ovaj problem znaju proizvođači takvih aparata pa su zato i predvideli kao dodatak, remineralizator u kome se takvoj vodi ponovo vraćaju neki elementi koji su prethodno uklonjeni.

ŠTA TREBA ZNATI PRE KUPOVINE KUĆNIH APARATA ZA PRERADU VODE

  • ukoliko dobijate vodu iz javnog vodovodnog sistema koji je pod neprekidnom kontrolom apsolutno je nepotrebno korištenje aparata za preradu vode;
  • opravdano je korištenje ovih aparata u područjima koja se snabdevaju vodom za piće koja je zvanično ocenjena kao zdravstveno neispravna i u slučajevima snabdevanja vodom iz privatnih bunara za koje je analizom utvrđena neispravnost vode;
  • izbor aparata se vrši prema tome šta treba da ukloni iz vode i preporučujemo da se posavetujete sa stručnim osobama u najbližim zavodima i institutima za javno zdravlje;
  • veoma je važno da znate da svaki aparat za preradu vode zahteva održavanje i zamenu delova u skladu sa instrukcijama proizvođača jer u suprotnom ne samo da aparat neće vršiti svoju funkciju već ćete dobijati potpuno neispravnu vodu;
  • proverite da li aparat ima odgovarajući sertifikat ili atest o ispravnosti;
  • saznajte kakvo je održavanje i koliki su redovni troškovi na godišnjem nivou za održavanje i zamenu delova, kako bi mogli da procenite opterećenje vašeg budžeta;
  • aparati sa postupkom reverzne osmoze se primenjuju za uklanjanje specifičnih kontaminanata i nisu vam potrebni ukoliko hoćete samo da poboljšate ukus vodi ili da uklonite hlor. Za tu namenu dovoljan je jednostavniji aparat sa ispunom samo od aktivnog uglja koji ćete redovno menjati;
  • ako vam zaista treba postupak reverzne osmoze za uklanjanje jednog ili više specifičnih kontaminanata (nitrati, teški metali, pesticidi, bakterije) onda je neophodno da bude u kompletu sa remineralizatorom i UV lampom. Bez remineralizatora, konzumiraćete destilovanu/demineralizovanu vodu što je zdravstveno zaista nepoželjno. Uloga UV lampe je da obavi završnu dezinfekciju vode na izlasku iz aparata i ako je nemate, posle izvesnog vremena, voda iz aparata imaće primetan miris zbog razvoja bakterija u samom aparatu;
  • veći deo reklamne priče na kućnim prezentacijama za prodaju aparata za preradu vode kao i telefonske najave za besplatno testiranje vode za piće su obmana potrošača.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351