Svakodnevna analiza beogradskog vodovodnog sistema (BVS)

vodovodGradski zavod za javno zdravlje u Beogradu svakodnevno sprovodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće iz beogradskog vodovodnog sistema (BVS).

Voda za piće iz pogona za prečišćavanje vode (ukupno 5 pogona) se analizira svakodnevno, iz svih rezervoara na teritoriji grada se ispita u toku jedne sedmice, za koji vremenski period se ispita i oko 100 uzoraka vode iz distributivnog sistema, najvećim delom iz javnih objekata (vrtića, škola, zdravstvenih ustanova...).

Na godišnjem nivou se na ovaj način ispita oko 7000 uzoraka vode iz ovog vodovoda. Služba sanitarne kontrole vode JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ istovremeno sprovodi interni program laboratorijskog nadzora. Pored toga sve etape prerade, distribucije i kvaliteta vode za piće su pod stalnim nadzorom nadležne sanitarne inspekcije, Ministarstva zdravlja.

Laboratorijske analize koje vrši Gradski zavod za javno zdravlje se sprovode akreditovanim metodama u obimima predviđenim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. Glasnik RS“, br. 42/98 i 44/99)., počevši od osnovnog do najšireg, koji obuhvata čitav spektar parametara bitnih za ocenu bezbednosti vode:teških i toksičnih metala, fenola, cijanida, pesticida, polihlorovanih bifenila, policikličnih aromatičnih ugljovodonika...

Na osnovu aktuelnih rezultata, kao i na osnovu rezultata višedecenijskog monitoringa, voda za piće iz BVS-a se ocenjuje kao higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna, shodno odredbama pomenutog Pravilnika, kao i evropskim i međunarodnim propisima u ovoj oblasti.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351