Vakcina protiv hepatitisa A

Aktivna imunizacija protiv hepatitisa A sprovodi se kod odraslih i dece starije od 16 godina života, davanjem jedne doze inaktivisane vakcine protiv hepatitisa A kod:

  • intravenskih korisnika droga;
  • transplantacije jetre;
  • osoba koje rade u lošim higijenskim uslovima;
  • zaposlenih u komunalnim preduzećima na uklanjanju komunalnog otpada, kanalizaciji, sahranjivanju i sl;
  • muškaraca koji imaju seksualne odnose sa drugim muškarcima.

U cilju postizanja dugotrajne zaštite, treba dati drugu dozu (buster) vakcine, 6-12 meseci posle prve, ali se može primeniti i najkasnije do 36 meseci.

Vakcina se daje intramuskularno u količini od 0,5 ml.

Aktivna imununizacija protiv hepatitisa A sprovodi se u nadležnim zdravstvenim ustanovama i ustanovama van zdravstvenog sistema (kod čijih je korisnika indikovano davanje), u koordinaciji sa teritorijalno nadležnim IJZ/ZJZ.

Više tekstova o ovoj temi

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351