Svetski dan sepse - 13. septembar 2016. godine

Sepsa

Sepsa u svim zemljama sveta predstavlja ozbiljan zdravstveni i ekonomski problem zbog činjenice da je incidencija sepse u porastu, a lečenje skupo i neizvesno.

Razlozi  za  porast incidencije su starenje stanovništva, bolja kontrola hroničkih bolesti, primena hemoterapeutika i imunosupresivnih lekova, povećan broj medicinskih intervencija visokog rizika i porast multirezistentnih uzročnika infekcija. Zato se kaže da moderna medicina produžava život, ali povećava rizik za nastanak sepse.

Svugde u svetu beleži se značajan porast učestalosti sepse. Godišnje oko 30 miliona ljudi u svetu dobije sepsu, od toga 6-8 mil. završi smrtnim ishodom.

Sepsa se razvija kada odgovor organizma na infekciju dovede do oštećenja sopstvenih tkiva i organa. Može dovesti do šoka, multiorganske disfunkcije i smrti, ako se pravovremeno ne prepozna i ne leči. Stopa smrtnosti se kreće između 30 i 50%. Pacijenti koji prežive sepsu imaju dvostruki rizik od smrtnog ishoda tokom narednih pet godina, u poređenju sa kontrolnom grupom hospitalizovanih pacijenata, a pate i od fizičkih, kognitivnih i emotivnih problema.

Sepsa je još 2010. godine proglašena za hitno medicinsko stanje i neophodno je da se osobe sa sepsom zbrinjavanju i leče kao za druga hitna stanja. Sa svakim satom odlaganja početka lečenja sepse, njena smrtnost raste za oko 10%.

Važno je napomenuti da ukoliko pacijent ima: slabost, gubitak apetita, groznicu, temperaturu, konfuznost, pospanost, žeđ, otežano ili ubrzano disanje, ubrzan srčani rad, mali krvni pritisak, oslabljeno mokrenje uz moguću ili dokazanu infekciju, da je neophodno da se hitno uputi u bolnicu. Kriterijumi na osnovu kojih se postavlja tačna dijagnoza su mnogo širi i ona se potvrđuje se u bolnici.

Globalni savez za sepsu (Global Sepsis Alliance), doneo je deklaraciju o sprovođenju kampanje sa misijom podizanja svesti o ovom problemu i glavnim ciljem da se smrtnost od sepse smanji za 20% do 2020.g. Kampanja je počela Prvim svetskim danom sepse 13. septembra 2012. i od tada se taj dan svake godine obeležava.

Zbog pomenutih razologa, iskorenjivanje sepse je nemoguće, ali da bi se smanjila učestalost, potrebno je sprovoditi praksu dobre opšte higijene i pranja ruku, čistih porođaja, poboljšanja sanitarnih uslova, ishrane i isporuke čiste vode, kao i programe vakcinacije za rizične populacije.

 

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351