10. MAJ - MEĐUNARODNI DAN FIZIČKE AKTIVNOSTI

10 maj   Medjunarodni dan fizicke aktivnosti 2024Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se svake godine, 10. maja, pod sloganom „Kretanjem do zdravlјa“, u sklopu globalne inicijative koju zemlјe članice Svetske zdravstvene organizacije (SZO) sprovode više od 20 godina, kako bi ukazale na važnost fizičke aktivnosti kao jedne od klјučnih aktivnosti za zdravlјe i dobrobit svakog čoveka.

Iako fizička neaktivnost, uz nezdravu ishranu i upotrebu duvana, predstavlјa jedan od glavnih faktora rizika koji doprinose globalnom obolevanju i umiranju od hroničnih bolesti poput bolesti srca i krvnih sudova, dijabetesa, različitih karcinoma i brojnih drugih obolјenja koja u velikoj meri mogu biti sprečena ili njihove posledice ublažene promenom načina života, podaci iz zemlјe i sveta ukazuju da poslednjih godina fizička neaktivnost u svim uzrasnim grupama prerasta u pravu pandemiju.
POSTER Medjunarodni dan fizicke aktivnosti 2024 LIFT 01

U svetu, skoro svaka treća odrasla žena i svaki četvrti odrasli muškarac nisu dovolјno fizički aktivni, a preko 80% adolescenata ne upražnjava preporučeni minimum fizičke aktivnosti, dok je u našoj zemlјi gotovo 41% odraslih ispitanika nedovolјno fizički aktivno.

ADEKVATNA FIZIČKA AKTIVNOST DOPRINOSI SMANјENјU BROJA PREVREMENIH SMRTI ZA  GOTOVO 5 MILIONA GODIŠNјE!
U cilјu očuvanja i unapređenja zdravlјa Svetska zdravstvena organizacija preporučuje najmanje 150 do 300 min. umerene aerobne aktivnosti (ili 75-150 min. intenzivne aerobne aktivnosti) nedelјno za odrasle osobe, kao i prosečno 60 minuta umerene aerobne fizičke aktivnosti dnevno za decu i adolescente.

ZAŠTO JE VAŽNO BITI FIZIČKI AKTIVAN?
Biti fizički aktivan jedna je od najvažnijih radnji koju lјudi svih starosnih grupa mogu preduzeti da bi očuvali ili unapredili svoje zdravlјe. Istraživanja pokazuju da je fizička aktivnost korisna za sve: za muškarce i žene, malu decu i starije osobe, žene u trudnoći ili nakon porođaja, osobe koje žive sa hroničnim bolestima ili invaliditetom, ali i za osobe koje žele da smanje rizik od nastanka hroničnih bolesti.

Prednosti i koristi fizičke aktivnosti su brojne:

-  Fizička aktivnost, smanjuje količinu masti u organizmu, snižava krvni pritisak, pobolјšava metabolizam šećera u krvi, smanjuje zadržavanje hrane u crevima i povećava nivo andioksidanasa, čime smanjuje rizik od nastanka brojnih hroničnih obolјenja i        poremećaja zdravlјa - bolesti  srca i krvnih sudova, moždanog udara, šećerne bolesti, karcinoma (pre svega debelog creva, dojke, pluća, prostate, jetre, endometrijuma) i dr.
-  Bavlјenje fizičkom aktivnošću pobolјšava razvoj motoričkih veština, zdravlјe mišićno-skeletnog sistema, kontroliše telesnu težinu, sprečava nastanak osteoporoze i padova (posebno kod starijih lјudi), kao i posledičnih povreda, fraktura i invaliditeta.
-  Fizička aktivnost umanjuje psihološke i emocionalne posledice sedentarnog načina života - stres, napetost, nezadovolјstvo, depresiju.
-  Ona pobolјšava kvalitet sna, jača samopouzdanje, pobolјšava kognitivne funkcije i celokupno mentalno zdravlјe.
-  Ona doprinosi društvenoj integraciji i  bolјim akademskim postignućima
-  I pojedinac i zajednica imaju brojne socio- ekonomske koristi od fizičke aktivnosti koje se ogledaju pre svega u smanjenju troškova lečenja, povećanju radne produktivnosti i kreiranju zdravijeg okruženja.
Mladi lјudi koji su fizički aktivni  imaju bolјu pažnju i pamćenje, i shodno tome bolјi uspeh u školi, a  pretpostavnja se i da ređe razvijaju loše navike kao što su zloupotreba duvana, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.

UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA SAN
Fizička aktivnost:

-  Povećava proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše cikluse spavanja i buđenja i može pomoći  bržem uspavlјivanju i bolјem kvalitetu sna.
-  Smanjuje stres koji predstavlјa tipičnu prepreku za uspavlјivanje.
-  Pobolјšava raspoloženje i  dovodi do povećanog entuzijazma za vežbanje koje utiče na kvalitet sna.
-  Pomaže u regulisanju telesne temperature koja je neophodna za uspavlјivanje
DOKAZANO JE DA REDOVNA FIZIČKA AKTIVNOST UMERENOG INTENZITETA U TOKU DANA POBOLjŠAVA TRAJANјE I KVALITET SNA!

KAKO DA SVAKODNEVNO BUDETE FIZIČKI AKTIVNI?

Čak i ako mislite da nemate dovolјno vremena ili  niste preterani lјubitelј vežbanja, postoje načini da svakodnevno budete fizički aktivni, s obzirom da fizička aktivnost treba da bude sastavni deo našeg života, a ne nešto što  nam se nameće da bismo regulisali telesnu težinu ili pobolјšali svoj izgled!
Istraživanja su pokazala da neke svakodnevne aktivnosti mogu znatno doprineti  našem zdravlјu i biti podjednako efikasne kao vežbanje: 
-  ČIŠĆENјE KUĆE je odličan način za vežbanje i istovremeno obavlјanje korisnih  poslova po kući. Ono može uklјučivati širok spektar pokreta - penjanje i spuštanje stepenicama, prenošenje stvari iz sobe u sobu, guranje i povlačenje krpe ili metle i još mnogo toga.
-  ODRŽAVANјE DVORIŠTA ILI TRAVNјAKA - Pored kardiovaskularnih koristi, košenje travnjaka podrazumeva i mnogo osnovnih obrazaca kretanja koji aktiviraju različite mišiće u našem organizmu. Druge vrste dvorišnih poslova koje su odlična vežba uklјučuju baštovanstvo, plevlјenje korova, čišćenje snega ili lišća i sl.
-  ŠETNјA PSA - Šetnja sa lјubimcem će vam u isto vreme omogućiti i neophodnu količinu kretanja i boravak na svežem vazduhu, i to više puta u toku dana.
-  HODANјE  U SVAKOJ PRILICI
o   Ukoliko ste u mogućnosti idite biciklom ili peške do posla.
o   Popnite se stepenicama umesto da idete pokretnim stepenicama ili liftom.
o   Izađite iz javnog prevoza  par stanica  ranije i pešačite do posla ili kuće.
o   Parkirajte automobil dalјe od vašeg odredišta.
o   Prošetajte do prodavnice, banke,pošte...
o   Otpratite decu do škole.
-  BUDITE FIZIČKI AKTIVNI I NA POSLU - Dugo sedenje u kontinuitetu je veoma loše za naše zdravlјe, čemu su naročito izloženi lјudi koji obavlјaju kancelarijske poslove. Ustajanje i pomeranje tela svakih 30 minuta je od velike pomoći, a hodanje je odlična vežba -  kada razgovarate sa nekim uživo ili telefonom  iskoristite priliku da  ustanete i protegnete noge, prošetajte po hodniku, idite do kolege, po vodu, pauze za ručak  iskoristite i za krtaku šetnju.
-  IGRANјE SA DECOM - Umesto da posmatrate  vašu decu ili unučiće sa kauča, iz fotelјe ili sa klupe u parku, uklјučite se u njihovu igru, na taj način ćete se i fizički aktivirati i dodatno zabaviti i povezati sa njima.
-  PLES je idealna  vežba za celo telo i odličan kardio trening. Takođe, poseban način povezivanja sa drugim lјudima kroz ovu aktivnost, doprinosi i unapređenju mentalnog zdravlјa.
-  SEKSUALNA AKTIVNOST je takođe vežba umerenog intenziteta koja u nekim slučajevima troši čak i više energije od treninga sa tegovima.
POSTER    Piramida fizicke aktivnostiUkoliko želite da proverite svoje znanje o fizičkoj aktivnosti to možete učiniti popunjavanjem testa „Šta znate o fizičkoj aktivnosti“.

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351