Epidemiološki nadzor nad gripom - 8. nedelja 2024.

gripPrema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 19.02.-25.02.2024. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela je 13.331 osoba sa brojem novoobolelih od 792,8 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 502 (29,9 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (7.) izveštajnu nedelju (12.02. – 18.02.2024.) broj obolelih od ARI je veći za 3,4% (12.889), a broj obolelih od OSG je manji za 1,9% (512).

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5-19 (38,3%), 20-64 godina (34,9%) i uzrasta do 4 godine (17,8%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 9,1%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (2.822,4/100.000) i od 5-19 godina (2.045,9/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba dobne grupe 30-64 godina (189 – 37,6%) i uzrasta 5-19 godina (157 – 31,3%). Udeo osoba starijih od 65 godina je 11,7% (59), uzrasta od 0-4 godine je 10,4% (52), a dobne grupe 20-29 je 9,0% (45). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 5-19 godina (62,9/100.000) i za uzrast 0-4 godine (61,9/100.000).

U periodu 19.02.-25.02.2024. godine u 51 uzorku je potvrđeno prisustvo virusa gripa i to u 28 briseva A (H1), u 20 briseva A (H3), u 2 brisa virus gripa A netipizirani, a u jednom brisu virus gripa B.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.   

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351