Epidemiološki nadzor nad gripom - 7. nedelja 2024.

gripPrema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 12.02.-18.02.2024. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolela je 12.889 osoba sa brojem novoobolelih od 766,6 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 512 (30,5 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (6.) izveštajnu nedelju (05.02. – 11.02.2024.) broj obolelih od ARI je manji za 32,8% (19.181), a broj obolelih od OSG je manji za 42,9% (896).

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5-19 (38,7%), 20-64 godina (34,4%) i uzrasta do 4 godine (18,0%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 8,9%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (2.762,8/100.000) i od 5-19 godina (1.997,3/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba dobne grupe 30-64 godina (186 – 36,3%) i uzrasta 5-19 godina (152 – 296,7%). Udeo osoba starijih od 65 godina je 13,7% (70), dobne grupe 20-29 je 11,1% (57), a uzrasta od 0-4 godine je 9,2% (47). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 5-19 godina (60,9/100.000) i za uzrast 0-4 godine (56,0/100.000).

U periodu 12.02.-18.02.2024. godine u 51 uzorku je potvrđeno prisustvo virusa gripa i to: u 24 brisa A (H3), u 16 briseva A (H1), u 10 briseva virus gripa A netipizirani, a u jednom brisu virus gripa B.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. 

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351