Epidemiološki nadzor nad gripom - 5. nedelja 2024.

gripPrema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 29.01.-04.02.2024. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 18.939 osoba sa brojem novoobolelih od 1.126,3 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 877 (52,2 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (4.) izveštajnu nedelju (22.01. – 28.01.2024.) broj obolelih od ARI je veći za 24,6% (15.202), a broj obolelih od OSG je veći za 38,8% (632).

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5-19 (38,2%), 20-64 godina (35,7%) i uzrasta do 4 godine (18,2%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 8,0%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (4.094,2/100.000) i od 5-19 godina (2.900,4/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba dobne grupe 5-19 godina (376 – 42,9%) i uzrasta 30-64 godina (259 – 29,5%). Udeo osoba starijih od 65 godina je 9,9% (87), uzrasta 20-29 je 9,0% (79), a dobne grupe od 0-4 godine je 8,7% (76). Najveća incidencija OSG beleži se za uzrast 5-19 godina (150,7/100.000) i za uzrast 0-4 godine (90,5/100.000).

U periodu 29.01.-04.02.2024. godine u 90 uzoraka je potvrđeno prisustvo virusa gripa i to: u 56 briseva A (H3), u 29 briseva A (H1) i u 5 briseva virus gripa A netipizirani.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.   

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351