Grip 2023.

grip 2022Grip je zarazna bolest koja se prenosi na zdravu osobu kapljicama koje prilikom kašljanja, kijanja i govora izbacuju zaražene osobe, direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac) ili u kontaktu sa kontaminiranim predmetima.

Simptomi gripa se javljaju iznenada, ponekada u roku od nekoliko sati i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja (ukoliko se javi komplikacija gripa ili razvije teža forma bolesti).

Uobičajeni simptomi gripa su: povišena telesna temperatura, groznica, malaksalost, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima, kašalj, bol u grlu, pojačana sekrecija iz nosa.

Najefikasnija specifična mera prevencije gripa je vakcinacija. Svetska zdravstvena organizacija za svaku sezonu preporučuje vakcinu koja sadrži aktuelne sojeve virusa gripa registrovanih u cirkulaciji.

Aktivna imunizacija protiv gripa lica u posebnom rizku od teške kliničke slike i komplikacija sprovodi se kod:
1)    trudnica

2)    lica starijih od 6 meseci života sa:
 - hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu);
 - hroničnim poremećajima KV (isključujući hipertenziju);
 - metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost);
 - bubrežnom disfunkcijom;
 - hemoglobinopatijom;
 - hroničnim neurološkim poremećajima;
 - lica sa malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status,
- imunosupresijom (uključujući osobe sa HIV/AIDS, osobe sa fukcionalnom ili anatomskom asplenijom);
- završenom transplantacijom tkiva i organa/tokom pripreme za transplantaciju;

3)    lica starija od 65 godina

4)    članova porodice osoba u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je
kontraindikovano davanje vakcine.

Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi:

1) kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima;

2) kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno - zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama;

U cilju redukcije obolevanja i odsustvovanja s posla lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama tokom sezone gripa, ali i sprečavanja prenošenja virusa sa osoblja na pacijente, sledeće osoblje se obavezno vakciniše svake sezone:

-    zaposleni u ustanovama koji rade sa pacijentima koji su u visokom/posebnom riziku od komplikacija gripa,
-    zaposleni u ustanovama koji rade sa pacijentima uzrasta preko 65 godina života,
-    zaposleni koji boluju od hroničnih bolesti (kardiovaskularnih, plućnih, bubrežnih, metaboličkih, hemoglobinopatija, imunosupresija itd.),
-    zaposlena u zdravstvenoj ustanovi koja je trudnica, kao i zaposleni u zdravstvenoj ustanovi koji pružaju usluge zdravstvene zaštite trudnicama.

Vakcinacija stanovništva koje pripada grupama rizika sprovodi se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, održavanja kolektivnog imuniteta populacije i indirektnog očuvanja zdravlja članova njihovih porodica/kolektiva, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine, u cilju preveniranja mogućih komplikacija i teških kliničkih formi obolevanja.
 
U vakcini se nalaze četiri soja virusa gripa „Influvac Tetra“:

  •    A/ Victoria/4897/2022 (H1N1)
  •    A/ Darwin/9/2021 (H3N2)
  •    B/Austria/1359417/2021
  •    B/ Phuket/3073/2013
 Kontraindikacije za primenu ove vakcine su preosetljivost na jaja (ovalbumin, kokošiji proteini), gentamicin, formaldehid, polisorbat 80, cetiltrimetilamonijum bromid.

„Influvac Tetra“ vakcina se primenjuje za sve starije od 6 meseci.

Vakcinacija se sprovodi sa jednom dozom vakcine (0,5 ml.), osim kod dece koja se prvi put vakcinišu protiv gripa uzrasta od 6 meseci do 9 godina koja primaju dve doze u razmaku od mesec dana.

Trovalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A i jedan tip B virusa gripa i njen sastav je sledeći:

  •   A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus;
  •   A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;
  •   B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.
Vakcinacija trovalentnom vakcinom se sprovodi kod odraslih uzrasta 18 - 65 godina sa jednom dozom vakcine (0,5 ml.).

Kontraindikacije za primenu trovalentne vakcine su preosetljivost na proteine jaja, perje, kokošje meso, ovalbumin, neomicin, Triton X - 100 i betapropionlakton.

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 - 3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta pokriva jednu sezonu. Zbog variranja različitih sojeva virusa gripa koji mogu da se menjaju svake sezone i trajanja imuniteta vakcinacija se sprovodi svake godine.

Neželjene reakcije nakon vakcinacije vakcinom protiv gripa su uglavnom blage i povlače se unutar 1 - 3 dana. Najčešće su crvenilo, otok i bol na mestu davanja vakcine. Kod nekih se javlja glavobolja, bol u mišićima, groznica, umor ili mučnina.

Opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora, umerenu fizičku aktivnost i ishranu bogatu vitaminima.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351