Poseta studijske delegacije Ministarstva zdravlјa i kancelarije UNICEF-a Republike Iraka

Poseta Irske 03 tumbnailGradski zavod za javno zdravlјe Beograd 24.05.2023. bio je domaćin delegaciji Ministarstva zdravlјa i kancelarije UNICEF-a Republike Irak. Cilј posete delegacije je da se upozna sa dobrim praksama sprovođenja Nacionalnog programa za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu u Srbiji, kako bi stekli znanja i iskustva koja mogu da prenesu i ugrade u zdravstvene politike i programe za zdravlјe i rani razvoj dece u svojoj zemlјi.

Stučnom sastanku su u ime Gradskog zavoda za javno zdravlјe Beograd prisustvovali prof. dr Dušanka Matijević diretktorka  Gradskog zavoda za javno zdravlјe Beograd predsednica posebne Radne grupe pri Ministrstvu zdravlјa za  unapređenje rada polivalentne patronažne službe, Prim. mr sc. med. Svetlana Mladenović-Janković pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlјa iz oblasti socijalne medicine i strukovna medicinska sestra Jelena Vasojević zamenik šefa Telefonskog savetovališta Halo beba.

Predstavnice Gradskog zavoda za javno zdravlјe Beograd predstavile su rad polivalentne patronažne službe, organizaciju službe, obim, sadržaj i obuhvat. kao i stručni i metodološki pristup u radu, praćnje i osiguravanje kvaliteta rada. U okviru toga posebno je dat značaj novom Stručno metodološkom uputstvu za sprovođenje kućnih poseta PPS porodicama sa trudnicama i decom.

Prezentovan je koncept rada telefonskog savetovališta Halo beba, predstavlјena je mobilna aplikacija Bebbo i sajt halobeba.rs Organizovan obilazak prostorija u kojima se Telefonsko savetovalište nalazi da bi  gosti mogli da vide proces rada.

Planom je predviđeno da delagacija održi niz obilazaka i sastanaka sa institucijama pružaocima zdravstvene zaštite i usluga za podršku roditelјstvu u ranom razvoju u prvih 1000 dana od rođenja deteta.
Poseta Irske 02
Poseta Irske 03

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351