Epidemiološki nadzor nad gripom - 19. nedelja

gripPrema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 08.05.- 14.5.2023. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 9.647 osoba sa brojem novoobolelih od 572,3 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 189 (11,2 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (18) izveštajnu nedelju (01.05. - 07.05.2023.) broj obolelih od ARI je veći za 23,9% (7.786), a broj obolelih od OSG je veći za 20,4% (189).

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5 -19 (37,4%), dobne grupe 20-64 godina (31,5%) i uzrasta do 4 godine (23,9%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 7,2%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (2.809,6/100.000) i od 5-19 godina (1.533,7/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba dobne grupe 30-64 (58 – 30,7%), uzrasta 5-19 godina (46 – 24,3%) i dece uzrasne grupe 0-4 godine (39 – 20,6%). Udeo osoba starijih od 65 godina je 13,2% (25), a uzrasne grupe 20-29 godina je 11,1% (21). Najveća incidencija OSG beleži se u uzrastu 0-4 godine (47,5/100.000) i uzrastu 5-19 godina (19,6/100.000).

Od početka godine na teritoriji Beograda potvrđena su oba podtipa virusa A (H3N2), A (H1N1) i tip „B“, a u periodu 08.05.-14.05.2023. godine samo u jednom uzorku je potvrđeno prisustvo virusa gripa tip „B“.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju. 

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351