Epidemiološki nadzor nad gripom - 18. nedelja

gripPrema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 01.05.- 07.5.2023. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 7.786 osoba sa brojem novoobolelih od 461,9 na 100.000 stanovnika, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 157 (9,3 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (17) izveštajnu nedelju (24.04. - 30.04.2023.) broj obolelih od ARI je manji za 24,8% (10.347), a broj obolelih od OSG je manji za 34,9% (157).

Među obolelima od ARI najviše je osoba uzrasta 5 -19 (33,5%), dobne grupe 20-64 godina (31,7%) i uzrasta do 4 godine (26,2%). Osobe starosti 65 i više godina su bile zastupljene sa 8,6%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (2.480,7/100.000) i od 5-19 godina (1.110,2/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba uzrasta 5-19 godina (55 – 35,0%), dobne grupe 30-64 (42 – 26,8%) i dece uzrasne grupe 0-4 godine (30 – 19,1%). Udeo uzrasne grupe 20-29 godina i osoba starijih od 65 godina je 9,6% (15). Najveća incidencija OSG beleži se u uzrastu 0-4 godine (36,6/100.000) i uzrastu 5-19 godina (23,4/100.000).

Od početka godine na teritoriji Beograda potvrđena su oba podtipa virusa A (H3N2), A (H1N1) i tip „B“, a u periodu 01.05.-07.05.2023. godine ni u jednom uzorku nije potvrđeno prisustvo virusa gripa.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.   

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.  


Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351