Svetski dan borbe protiv hipertenzije

Светски дан борбе против хипертензије 2015

Širom sveta, na inicijativu Svetske lige za hipertenziju, obeležan je Međunarodni dan borbe protiv hipertenzije, ove godine 14.maja. Prema poslednjem istraživanju zdravlja stanovnika Srbije iz 2013. godine, skoro svaki treći stanovnik Srbije stariji od 15 godina, ima problem sa povišenim krvnim pritiskom.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je nastavio prošle godine uspostavljenu saradnju i ponovo se odazvao pozivu Beogradske asocijacije studenata farmacije, za učešće u javnozdravstvenoj akciji koju su oni organizovali povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv hipertenzije. Akcija je ove godine realizovana u Studentskom domu “Rifat Burdžević”, na Zvezdari, 19. maja 2015. godine.

Iako se problem povišenog krvnog pritiska ranije vezivao za stariju životnu dob, zabrinjavajuće je da sve više mladih ljudi ima hipertenziju. Veliki udeo u tome ima svakodnevni stres, kao i nezdravi životni stilovi - visokokalorijska i visokoprerađena hrana sa velikim procentom soli, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost, pušenje, alkohol, sve češće konzumiranje energetskih napitaka. Ova činjenica trebalo bi da šalje jasnu poruku zdravstvenim profesionalcima da svoje napore i delovanje usmere ka primarnoj prevenciji, odnosno ka onim populacionim grupama koje još imaju prostora da menjaju svoje navike, te tako rizik za nastanak hipertenzije i posledičnih težih poremećaja zdravlja, svedu na minimum.

U akciji su, osim studenata farmacije i predstavnika Gradskog zavoda za javno zdravlja, učestvovale i polivalentne patronažne sestre Doma zdravlja “Vračar”, koje su zainteresovanim studentima i zaposlenima u domu, toga dana, merile težinu, krvni pritisak i određivale nivo šećera u krvi.

S obzirom da je sedentarni način života jedan od osnovnih faktora rizika za nastanak hipertenzije, zdravstveni radnici Gradskog zavoda, jedan lekar i jedna medicinska sestra, sproveli su među studentima anketu "Koliko si aktivan/aktivna" koja je imala za cilj da ispita, kako habitualnu, dnevnu aktivnost studentske populacije (pešačenje, penjanje uz stepenice umesto korišćenja lifta), tako i njihove navike u vezi sa rekreativnim bavljenjem sportom i drugim fizičkim aktivnostima.

Anketu su popunila 34 studenta, i to 17 devojaka i 17 momaka. Ohrabruje podatak da je samo troje (manje od 10%) ispitanih navelo da se ne bavi nikakvom rekretivnom fizičkom aktivnošću. Skoro svaki drugi ispitanik (46,9%) je naveo da neku od tih aktivnosti upražnjava 2 - 3 puta nedeljno, a čak 28,1% njih da se rekreira 4 ili više puta nedeljno. Ipak, kada se radi o habitualnoj fizičkoj aktivnosti, situacija se razlikuje. Iako je više od polovine studenata (55,9%) dalo procenu da im je fakultet na udaljenosti manjoj od 3 kilometra od mesta stanovanja, preko tri četvrtine njih je odgovorilo da tu udaljenost prelazi javnim prevozom, dok je samo njoh dvoje (5,9%) navelo da na fakultet odlazi peške, a samo šestoro (17,6%) da makar kombinuje pešačenje sa korišćenjem gradskog prevoza. Kada se radi o korišćenju stepenica umesto lifta, situacija je pozitivnija, tako da se dve trećine ispitanih do 4. sprata penje isključivo stepenicama, dok je samo troje studnata (8,8%) odgovorilo da uvek koristi lift.

Kao adekvatna podrška temi akcije i vođenim razgovorima, prisutnim studentima, zaposlenima u domu, ali i ostalim posetiocima akcije, deljeni su odgovarajući lifleti čiji se edukativni sadržaj odnosi na prevenciju najznačajnijih faktora rizika za nastanak kako hipertenzije, tako i drugih hroničnih nezaraznih bolesti: “Imate li povišen pritisak”, "Ti si moje srce", “Korak po korak do pravilne ishrane”, “Šetnja – fizička aktivnost za bolji kvalitet vašeg života”, "Kretanjem do zdravlja" i “Domaćinstvo bez duvanskog dima”, "Svaka cigareta smeta".

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351