Međunarodni projekat CRxSiSS

medjunarodni projekatOdržan četvrti kurs u okviru međunarodnog projekta CRxSiSS u Velenju, Slovenija
  
Predstavnici Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd su prisustvovali četvrtom kursu u okviru međunarodnog Projekta „Poređenje resursa različitih subjekata u vanrednim situacijama“ (CRxSiSS - Comparing Resources for Subjects in Severe Situation, ERASMUS, KA2). Kurs je bio namenjen predavačima i polaznicima u okviru edukacije odraslih. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je jedan od partnera u projektu, a organizatori kursa su bili partneri iz Slovenije (Zaposlitveni center GEA) i Portugala (Associação Intercultural para todos, IAFA).

Do sada su u okviru projekta održana četiri kursa. Treći kurs u organizaciji partnera iz Slovenije i Portugala, namenjen predavačima održan je u junu u Celju, Slovenija, a četvrti, namenjen polaznicima u Velenju, u septembru 2022. godine. Oba kursa su bila posvećena temama o zaštiti životne sredine, održivom razvoju, odgovornoj potrošnji i preduzetništvu u ruralnim područjima. Sem teoretskog dela, kurs je obuhvatao i obilazak lokacija sa dobrom praksom u očuvanju i obnavljanju životne sredine i razvoju preduzetnišva u ruralnim područjima, zasnovanom na ekološkim principima gazdovanja.

skalsko jezero
Velenje je staro rudarsko mesto u čijoj neposrednoj okolini (Šaleškoj dolini) su vidljive promene, posledice višedecenijskog iskopavanja uglja. Tri veštačka jezera su nastala na mestima gde su vršena iskopavanja i sva tri su predstavljala ekološku katastrofu. Upornim radom na sanaciji jezera ona su pretvorena u zelene oaze u neposrednoj blizini grada, sa uređenim sportskim terenima, plažama, kampom, a najvažnije sa čistom i bistrom vodom bogatom ribom. Imali smo priliku da obiđemo Šumski edukativni centar u Celju, namenjen edukaciji i održavanju nastave u prirodi, kao primer kombinovanja prirode, ekologije i edukacije.

velenjsko jezero
Pored polaznika iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, kursu su prisustvovali i polaznici iz ostalih partnerskih organizacija iz Španije (iz Malage i Antekere), Portugala (iz Barčelosa), Italije (iz Udina) i Slovenije (iz Velenja). Više o učesnicima projekta možete pronaći na linku http://www.crxsiss.uma.es/index.php/en/

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351