Bezbedni na biciklu

04. BICIKLVožnja bicikla je jedan od najzdravijih načina kretanja u saobraćaju. Ne samo da vas relativno brzo dovodi do odredišta, već uklјučuje i vežbanje umerenog do visokog intenziteta. Vožnja bicikla se bolјe uklapa u dnevnu rutinu od bilo kog drugog oblika vežbanja, zato što štedi vreme jer ujedno vežbate i obavlјate druge dnevne aktivnosti. Ona predstavlјa zdravu opciju, ne samo za one koji voze bicikl, već i za njihovo celokupno okruženje, s obzirom da nanosi minimalnu štetu drugima, bilo da su u pitanju povrede ili zagađenje.

PREDNOSTI VOŽNјE BICIKLA PO LjUDSKI ORGANIZAM SU BROJNE!

Ona snižava povišeni krvni pritisak, pobolјšava rad srca i pluća, povećava potrošnju energije- što našem telu omogućava da sagori višak masti i reguliše telesnu težinu, održava tonus mišića, pre svega nogu, sedalne regije i stomaka, a ujedno smanjuje i nivo stresa i napetosti- blagotvorno deluje na pobolјšanje našeg celokupnog psihofizičkog stanja!

Padovi i saobraćajne nezgode na biciklu se dešavaju, ali je utvrđeno da zdravstveni benefiti vožnje bicikla daleko premašuju rizik od nastanka povreda.

Prema rezultatima mnogobrojnih istraživanja odnos prednosti  i rizika u proseku iznosi 20:1 (20 godina života dobijenih pobolјšanjem zdravstvenog stanja usled  vožnje bicikla naspram 1 godine života izgublјene usled povreda).

Naravno, bezbedna vožnja bicikla, upotreba zaštitne opreme i poštovanje saobraćajnih propisa dodatno smanjuju rizik od eventualnog nastanka saobraćajne nezgode ili povreda nastalih usled pada sa bicikla.

SAVETI ZA BEZBEDNU VOŽNјU 

PRE VOŽNJE


PROVERITE DA LI JE VAŠ BICIKL ISPRAVAN! Redovno održavanje bicikla je imperativ za bezbednu vožnju, i shodno tome pre vožnje proverite da li kočnice rade, da li su gume dovolјno napumpane i sl
- NABAVITE ADEKVATNU ZAŠTITNU OPREMU.
- STAVITE BICIKLISTIČKU KACIGU ODGOVARAJUĆE VELIČINE I PRAVILNO PRIČVRŠĆENU! Povrede glave predstavlјaju najčeći uzrok fatalnog povređivanja kod biciklista, i biciklistička kaciga je neohodan deo opreme, koji rizik od ozbilјnih povreda smanjuje za polovinu, a od povreda lica i vrata za trećinu.
- OBUCITE ODEĆU JARKIH BOJA! Žuta, crvena ili narandžasta boja vas čine lakše uočlјivim na putu.
- KORISTITE ADEKVATNE BICIKLISTIČKE RUKAVICE! One pre svega omogućavaju da vam dlanovi ne klize sa ručica bicikla usled znojenja. U slučaju pada, rukavice će zaštititi vaše dlanove od ogrebotina i posekotina, a ujedno pomažu da se u toku vožnje smanji pritisak na dlanove i spreči nastanak plikova.
STAVITE NAOČARE ZA SUNCE ILI ZAŠTITNE NAOČARE!  One će zaštititi vaše oči od sunca, prašine, krhotina, ali i raznih kaplјica koje mogu sadržati štetne mikroorganizme.

U TOKU VOŽNJE

- NA KOLOVOZU
UVEK VOZITE U PRAVCU KRETANјA SAOBRAĆAJA! 
- POŠTUJTE SAOBRAĆAJNE PROPISE I SIGNALIZACIJU!Ne zaboravite da je bicikl vozilo a vi ste vozači! Nepoštovanjem saobraćnih pavila možete dovesti u opasnost sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. 
- UVEK BUDITE NA OPREZU I SPREMNI DA REAGUJETE! Ne zaboravite da rupe, boce, staklo, ivičnjaci i rešetke za kanalizaciju predstavlјaju veliki rizik od pada za bicikliste. Uvek gledajte dovolјno daleko ispred sebe kako biste bili u mogućnosti da izbegnete prepreku ili sudar. Vodite računa kada vozite pored parkiranih automobila- imajte u vidu da neko može iznenada otvoriti vrata vozila. 
SIGNALIZIRATE! Jedini način na koji biciklisti mogu komunicirati sa ostalim učesnicima u saobraćaju, pre svega vozačima, jeste odgovorajućom signalizacijom rukama koja prenosi namere za okretanjem ili zaustavlјanjem, čineći ih bezbednijim za sve. 
PONAŠAJTE SE PREDVIDIVO! Pokušajte da ne krivudate u toku vožnje. Prepreke je potrebno izbegavati, ali nepažlјiva vožnja i nasumično kretanje mogu zbuniti ili nervirati ostale vozače, koji neće biti u mogućnosti pravilno da reaguju, čime ćete i sebe i njih dovesti u opasnost. 
VOZITE U KOLONI! bilo da ste na kolovozu ili na trotoaru. Imajte u vidu da na taj način omogućavate bezbedno mimoilaženje, a ujedno ne smetate pešacima i ne stvarate gužvu. 
OSTAVITE TEHNOLOGIJU PO STRANI! U toku vožnje izbegavajte upotrebu mobilnog telefona, kao i slušanje muzike. Nošenje slušalica vam smanjuje sposobnost da adekvatno čujete ostale učesnike u saobraćaju. IMAJTE U VIDU DA SVAKO SKLANјANјE RUKU SA UPRAVLjAČA OMETA VAŠU STABILNOST I MOŽE REZULTOVATI PADOM! 

Увозите одговорно и у складу са својим могућностима!
одговорним понашањем заштитите и себе и друге!

Više tekstova o ovoj temi

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351