Aktuelna epidemiološka situaciji morbila u Beogradu - 23.01.2015.

Boginje

U okviru kontinuiranog sprovođenja pooštrenog epidemiološkog nadzora nad morbilima, uvedenog 21.11.2014. godine, nakon prvog laboratorijski potvrđenog slučaja morbila u Beogradu, a u skladu sa Planom aktivnosti za eliminaciju morbila u R. Srbiji, na teritoriji Beograda je u epidemiji  morbila zaključno sa 23.01.2015. godine, registrovano 30 obolelih osoba.

Kod svih obolelih dijagnoza bolesti je potvrđena virusološkim i serološkim analizama obavljenim u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“.

 

Distribucija po mesecima je sledeća: oktobar – jedan oboleli, novembar – 5 obolelih, decembar – 17 obolelih, do 23.januara 2015. godine – 7 obolelih.

Kod 12 obolelih osoba utvrđene su sledeće povezanosti:

-    jedan lanac infekcije je utvrđen među 2 lekara (predpostavljeni izvor Daleki istok);
-    drugi lanac infekcije je utvrđen među sestrama bliznakinjama (predpostavljeni izvor infekcije se nalazi u Bileći);
-    treći lanac infekcije su 3 obolele osobe koje su ostvarile kontakt sa prethodno obolelom koleginicom;
-    četvrti lanac infekcije je utvrđen između dvoje dece u jednoj porodici;
-    peti lanac infekcije je utvrđen između mladića i njegove devojke.

Ostalih 16 slučajeva su sporadični bez utvrđenog izvora infekcije.

Imajući u vidu podatke dobijene anketiranjem obolelih, inkubacioni period i datum početka tegoba, 3 obolele osobe se mogu smatrati importovanim slučajem (Daleki istok, Bijeljina, Brčko).

Među obolelima su 2 deteta, uzrasta od 2 i 10 godina (6,7%), 11 obolelih osoba je u uzrasnoj grupi od 15 – 29 godina (36.7%), 13 obolelih u uzrasnoj grupi od 30 – 40 godina (43.3%) i 4 obolele osobe su starije od 40 godina (13.3%).

Vakcinalni status 18 obolelih osoba je nepoznat, 8 obolelih osoba je nevakcinisano MMR vakcinom, 3 obolele osobe su vakcinisane 1 dozom vakcine, dok je jedna obolela osoba vakcinisana sa 2 doze vakcine.

Nakon prvog potvrđenog slučaja morbila (18.11.2014. godine), a u skladu sa Planom aktivnosti za eliminaciju morbila u R. Srbiji, u okviru uvedenog pooštrenog nadzora nad morbilima sprovode se sledeće aktivnosti:

-    dnevno nulto izveštavanje iz nadzornih jedinica sa teritorije Beograda,
-    formirana je linijska lista slučajeva, sa svim prijavljenim sumnjama na oboljenje kao i potvrđenim slučajevima morbila, koja se dostavlja Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“,
-    vrši se prijavljivanje, epidemiološko ispitivanje i laboratorijska analiza svakog slučaja sumnje na morbile,
-    obavljena je hitna i vanredna revizija vakcinalnih  kartoteka domova zdravlja na teritoriji Beograda,
-    kontinuirano se obavlja imunizacija nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece, uzrasta od 12 meseci do 14 godina MMR vakcinom na teritoriji Beograda, sa posebnim osvrtom na što veći obuhvat romske populacije, o čemu nas domovi zdravlja redovno informišu,
-    vrši se zdravstveni i epidemiološki nadzor nad kontaktima u kolektivu i porodici obolelih i zdravstvenim ustanovama u kojima je obavljen pregled i hospitalizacija obolelih,
-    informacije o svim preduzetim aktivnostima redovno se prosleđuju Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ i svim zdravstvenim ustanovama koje su uključene u  pooštren nadzor nad morbilima.

Napominjemo da su prethodno registrovana obolevanja od morbila u Beogradu 2011. godine, sa 9 obolelih osoba, dok je 2010. godine, od morbila obolelo 7 osoba.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351