Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Savet nedelje

savet nedelje 139 lat
 • politika zastiet ziv sred
  Status laboratorijskih analiza
 • analiza vode 1
  Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
 • санитарни прегледи
  Sanitarni pregledi

Vakcina protiv respiratornog sincicijalnog virusa

Monoklonska antitela (Palavizumab) - vakcina

Pasivna imunizacija lica u posebnom riziku od infekcije izazvane RSV sprovodi se Palivizumabom (humanizovano monoklonsko antitelo (IgG11K) proizvedeno primenom rekombinantne DNA tehnologije.

Pasivna imunizacija palivizumabom sprovodi se kod:

 1. dece koja su rođena pre 29. nedelje (<29 0/6 dana) koja na početku RSV sezone imaju < 12 meseci;
 2. dece koja su rođena pre 32. nedelje gestacije (<32 0/6 dana) koja na početku RSV sezone imaju < 6 meseci;
 3. dece sa hroničnom plućnom bolesti/bronhopulmonalnom displazijom koja na početku RSV sezone imaju < 12 meseci;
 4. dece sa hroničnom plućnom bolesti/bronhopulmonalnom displazijom koja na početku RSV sezone imaju < 24 meseca, ukoliko je prethodnih šest meseci pre početka RSV sezone bila neophodna terapija (primena kiseonika, hronična primena kortikosterioda, bronhodilatatora i /ili diuretika);
 5. dece sa urođenim srčanim manama komplikovanim značajnim hemodinamskim poremećajima koja na početku RSV sezone imaju < 12 meseci;
 6. van navedenih indikacija, po konzilijarnoj odluci tri lekara subspecijaliste u tercijarnoj pedijatrijskoj ustanovi (neonatolog, pulmolog, kardiolog) iminoprofilaksa se može primeniti u skladu sa principima dobre kliničke prakse i indikacijama zasnovanim na medicinskim dokazima.  

Može se dati istovremeno sa vakcinama koje se daju prema kalendaru imunizacije.

Palivizumab se aplikuje u najviše 5 doza sa razmakom od mesec dana između doza, počev od početka sezone RSV ili pre njenog početka (početak 40. kalendarske nedelje tj. početak oktobra). Ukoliko se započinje sa primenom kasnije tokom sezone RSV (npr. odojčad rođena tokom sezone RSV) doze treba dati do kraja 8. kalendarske nedelje (kraj februara) poštujući razmak od mesec dana.

Palivizumab se primenjuje u zdravstvenim ustanovama za lečenje dece na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, po kohortnom principu.

Kontraindikacije za primenu palivizumaba su:

 • potvrđena anafilaktička reakcija na prethodnu dozu ili na neku od komponenti palivizumaba,
 • potvrđena anafilaktička reakcija na druga humanizovana monoklonska antitela.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351