Savet nedelje

  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • Стручни испити
    Sanitarni pregledi

Vakcina protiv streptokokusa pneumonie

Aktivna imunizacija protiv oboljenja izazavanih Streptokokusom pneumonije sprovodi se konjugovanom polisaharidnom vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije (PCV 10 ili PCV 13) kod dece uzrasta od navršena dva meseca života.

Aktivna imunizacija se sprovodi sa tri doze vakcine u razmacima ne kraćim od četiri nedelje (primarna serija) do navršenih šest mesei života.

Revakcinacija se sprovodi jednom dozom konjugovane polisaharidne vakcine u drugoj godini života najranije šest meseci nakon kompletiranja primarne serije.

Ukoliko se primarna serija ne sprovede do navršenih šest meseci života, aktivna imunizacija se sprovodi predviđenim brojem doza za uzrast, do navršenih 24 meseca života.

Ukoliko se vakcinacija započinje u uzrastu 7-11 meseci treba dati dve doze vakcine sa razmakom od najmanje četiri nedelje između doza. Revakcinacija se sprovodi jednom dozom konjugovane polisaharidne vakcine u drugoj godini života, najranije šest meseci nakon kompletiranja primarne serije.

Ukoliko se vakcinacija započinje u uzrastu 12-23 meseca treba dati dve doze vakcine sa razmakom od najmanje osam nedelja između doza.Revakcinacija se u ovim slučajevima ne sprovodi.

Vakcina se daje intramuskularno u odgovarajućoj dozi (0,5 ml) u anterolateralni deo nadkolenice ili nadlakticu (deltoidni mišić).

Aktivna imunizacija protiv oboljenja izazvanih Streptokokusom pneumonije lica u posebnom riziku

Aktivna imunizacija protiv oboljenja izazvanih streptokokusom pneumonije sprovodi se konjugovanom polisaharidnom pneumokoknom vakcinom i polisaharidnom pneumokoknom vakcinom.

Aktivna imunizacija protiv oboljenja izazvanih streptokokusom pneumonije sprovodi se u sledećim slučajevima:

1. anatomska ili funkcionalna asplenija i srpasta anemija,

2. nefrotski sindrom,

3. simptomatska i asimptomatska HIV infekcija,

4. transplantacija organa i tkiva,

5. maligna oboljenja,

6. stanja koja dovode do isticanja likvora,

7. ugradnje kohlearnih implantata,

8. stanja oslabljenog imuniteta,

9. dece koja žive u kolektivnom smeštaju,

10. stariji od 65 godina u kolektivnom smeštaju,

11. nepokretni štićenici u institucijama zdravstvene i socijalne zaštite.

Kod lica uzrasta od dva meseca života do navršene dve godine života, koja nisu prethodno vakcinisana, primenjuje se konjugovana polisaharidna pneumokokna vakcina (PCV10, PCV13), sa potrebnim brojem doza prema uzrastu (vidi odeljak 1.7).

Kod lica uzrasta od navršenih dve godina života i starijih koja nisu prethodno vakcinisana, primenjuju se konjugovana polisaharidna pneumokokna vakcina (PCV10, PCV13 zavisno od uzrasta) i polisaharidna pneumokokna vakcina. PCV 10 se daje do navršenih 5 godina života, a PCV13 od 6 godina života i starijih. Nakon jedne doze pneumokokne konjugovane polisaharidne daje se jedna doza pneumokokne polisaharidne vakcine (PPV23) u razmaku ne kraćem od osam nedelja.

Revakcinacija se sprovodi jednom dozom pneumokokne polisaharidne vakcine (PPV23) nakon pet godina kod osoba sa:

1) anatomskom/funkcionalnom asplenijom,

2) HIV infekcijom,

3) nefrotskim sindromom i stanjima oslabljenog imuniteta.

Vakcine se daju intramuskularno u odgovarajućoj dozi (0,5 ml), u anterolateralni deo femoralne regije ili deltoidni mišić u zavisnosti od uzrasta, a prema sažetku karakteristika leka.

Kod osoba kod kojih je indikovana primena pneumokokne konjugovane (PCV 10, PCV13) i konjugovane četvorovalentne meningokokne vakcine prvo treba dati pneumokoknu konjugovanu vakcinu, a potom konjugovanu četvorovalentnu meningokoknu vakcinu u razmaku ne kraćem od 4 nedelje. Simultana primena ovih vakcina se ne preporučuje, jer konjugovana četvorovalentna meningokokna vakcina može da interferira sa antitelima na pneumokoknu konjugovanu vakcinu.

Aktivna imununizacija protiv oboljenja izazvanih Streptokokom pneumonije sprovodi se u nadležnim zdravstvenim ustanovama i ustanovama van zdravstvenog sistema (kod čijih je korisnika indikovano davanje), u koordinaciji sa teritorijalno nadležnim IJZ/ZJZ.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351